Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

20/08/2019 14:31 Số lượt xem: 278

Ngày 19/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

                                                 

                                                                  Đồng chí Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.
Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện tốt chức năng và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trên các lĩnh vực tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư công; Thẩm định chủ trương đầu tư, dự án, đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư; Kinh tế đối ngoại và quản lý đầu tư theo hình thức PPP; đăng ký kinh doanh, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Theo dõi kinh tế tập thể và tư nhân, quản lý đầu tư trong nước; Công tác Thanh tra; Công tác Văn phòng; và hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

 

         Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Thành báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý các lĩnh vực được phân công; các phòng, đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thành tích đó đã được các cấp ghi nhận:
- Về tập thể Sở: Được tặng Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”.
- Về cá nhân: 2 công chức được tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”; 1 công chức đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”.
Công tác Đảng và hoạt động của các tổ chức Đoàn thể đều đạt những kết quả tốt. Sau phần Báo cáo các phòng đơn vị tham gia tích cực vào thảo luận những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu công tác 6 tháng cuối năm 2019 như kế hoạch công tác năm đã đề ra.

                                                   

                                                                  Đồng chí Lê Ngọc Tú- Trưởng Phòng THQH phát biểu tham luận.
Phần tham luận được trao đổi sôi nổi trên các lĩnh vực công tác của Sở, các phòng chuyên môn đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu đã đề ra.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo và yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy tính tích cực, tinh thần tự tôn, đoàn kết, chung sức, thể hiện văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, dốc lòng, dốc sức kiến tạo và góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác những tháng cuối năm và cả năm 2019./.

Nguyễn Duy Hà - PCVP Sở.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4700

Đã truy cập : 43696270