Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử đền Tướng quân Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình; Hạng mục: Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ.

29/10/2019 09:14 Số lượt xem: 250

Trong tháng 10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử đền Tướng quân Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình; Hạng mục: Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ.

Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ Vương nằm trên bãi bồi ven sông Đuống thuộc thôn Lớ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình. Đây là nơi ghi dấu, tưởng niệm và tôn vinh bậc thiên tài quân sự của dân tộc buổi bình minh dựng nước và giữ nước. Những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương, khu di tích đã được tu bổ, tôn tạo nhiều hạng mục như: Tiền tế, đền chính, nhà Tả Vu, Hữu Vu, miếu sơn thần, nghi môn, lầu hóa vàng. Tuy nhiên trong quần thể khu di tích vẫn còn một số hạng mục chưa được đầu tư xây dựng như Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ. Để ghi nhớ sự kiện của lịch sử và tổ chức lễ hội hàng năm, từng bước hoàn thành các hạng mục đã được phê duyệt quy hoạch thì việc đầu tư xây dựng Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ là hết sức cần thiết.

Kết quả hình ảnh cho Đền Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình

Ảnh: Đền Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử đền Tướng quân Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình; Hạng mục: Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ. Nếu được UBND tỉnh thông qua thì dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2022 nhằm làm tăng giá trị lịch sử cho khu di tích và trở thành địa điểm du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội của nhân dân địa phương và trong cả nước.

 

 

 

Phòng KGVX.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7678

Đã truy cập : 45174126