Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cắm biển chỉ dẫn di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

30/10/2020 09:58 Số lượt xem: 86

Trong tháng 10 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cắm biển chỉ dẫn di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trong suốt chiều dài lịch sử, ít miền quê nào có được kho tàng văn hóa đặc sắc, đồ sộ như Bắc Ninh, với 1.558 di tích lịch sử, trong đó có 195 di tích cấp quốc gia, 386 di tích cấp tỉnh, 8 hiện vật, nhóm hiện vật bảo vật quốc gia…, tiêu biểu là 4 di tích quốc gia đặc biệt: chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý… Mỗi di tích nơi đây đều mang những dấu ấn lịch sử quan trọng. Vì vậy, việc lắp biển chỉ dẫn tới các di tích đã được nhà nước xếp hạng tại các điểm nút giao thông là việc đáng được quan tâm. Hiện nay, một số biển chỉ dẫn do nhân dân địa phương đặt trong thời gian qua không đảm bảo về mỹ quan, quy cách. Để giúp du khách thuận lợi khi tới tham quan, học tập và nghiên cứu, tăng cường công tác quảng bá, phát huy giá trị tại các di tích trên địa bàn tỉnh thông qua những đặc trưng của biển thì việc đầu tư cắm biển chỉ dẫn di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là cần thiết.

Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án được triển khai thực hiện sẽ góp phần phát huy thế mạnh du lịch tâm linh, phù hợp nguyện vọng của nhân dân địa phương về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh...

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6831

Đã truy cập : 44159549