Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ.

26/02/2020 09:35 Số lượt xem: 53

Trong quý IV năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trụ sở làm việc Sở Khoa học và công nghệ Bắc Ninh hiện trạng bao gồm hạng mục công trình nhà làm việc chính và một số các hạng mục phụ trợ. Các khối công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2006 đến nay đã bắt đầu xuống cấp. Đặc biệt khối nhà 4 tầng Các khối công trình đã bị xuống cấp nhiều, ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên.Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh là hết sức cần thiết và cấp bách.

Kết quả hình ảnh cho Sở Khoa học công nghệ Bắc Ninh

Ảnh: Trụ sở Sở Khoa học công nghệ, nguồn: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ. Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2022, nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cơ bản nhất cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan công sở làm việc.

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4236

Đã truy cập : 43696293