Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh.

21/01/2020 07:31 Số lượt xem: 128

Trong quý IV năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức bộ máy bệnh viện gồm 11 khoa chuyên môn và 06 phòng chức năng, với quy mô 300 giường bệnh kế hoạch.

Cơ sở vật chất của bệnh viện phần lớn là các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cũ (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) được đầu tư xây dựng từ trước những năm 1990. Hiện nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nặng chưa được cải tạo, sửa chữa, như: Khối nhà B - Khối khoa dược và một số phòng làm việc; Khối nhà E - Khoa hoạt động trị liệu và sản xuất dụng cụ; Khối nhà F: Khoa nội – nhi – chuyên khoa, khu vực sản xuất thuốc, nhà kho và các hạng mục phụ trợ. Các khối nhà đang xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng. Từ một số phân tích trên cho thấy việc đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa bệnh viện là hết sức cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh. Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2021, nhằm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ và nâng cao chất lượng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, giảm tải cho các tuyến bệnh viện cấp trên, phù hợp với chủ trương phát triển ngành Y tế của tỉnh Bắc Ninh.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4310

Đã truy cập : 43696353