Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh.

26/02/2020 09:33 Số lượt xem: 41

Trong quý IV năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh.

Trên thực tế hiện nay Hội Nhà Báo tỉnh chưa có trụ sở riêng để cán bộ viên chức làm việc và là địa điểm tập hợp sinh hoạt hội viên (Trụ sở của Hội đang nằm trong trụ sở Báo Bắc Ninh). Qua khảo sát tại các địa phương trong cả nước, hiện nay đa phần Hội Nhà báo các tỉnh thành phố đã có trụ sở riêng để làm việc. Nhiều tỉnh, thành phố đã đầu tư xây dựng Trung tâm báo chí. Trung tâm báo chí chính là địa điểm đặt trụ sở làm việc của Hội Nhà báo, nơi tổ chức các sự kiện báo chí của tỉnh, là địa điểm sinh hoạt nghiệp vụ của những người làm báo trên địa bàn, đồng thời là điểm đặt văn phòng đại diện, thường trú của các cơ quan báo chí lớn của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Từ những lý do trên, việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh là thật sự cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh. Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án được thực hiện dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2022, nhằm đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển tất yếu của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí lớn của Trung ương thường trú tại tỉnh Bắc Ninh có trụ sở, địa điểm làm việc.

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4023

Đã truy cập : 43696369