Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Phong.

21/01/2020 07:30 Số lượt xem: 74

Trong quý IV năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Phong.

Đến nay, huyện Yên Phong chưa có một trung tâm văn hóa đúng nghĩa mới chỉ có sân vận động (không có mái che và ghế ngồi khán giả) nằm trong khu trung tâm huyện cũ có diện tích khoảng 1,45ha. Qua thời gian sử dụng, công trình đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu hoạt động văn hóa - thể thao của nhân dân trên địa bàn huyện. 

Trong chiến lược phát triền kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh Bắc Ninh từ nay đến năm 2022 đã xác định đưa Bắc Ninh là Thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó huyện Yên Phong sẽ định hướng thành quận trực thuộc thành phố sau này. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao, hoàn thiện các trung tâm văn hóa - thể thao trong khu vực hết sức quan trọng. Do vậy việc xây dựng công trình Hạ tầng thiết yếu Trung tâm văn hóa thể thao huyện hiện đại, đa chức năng phục vụ chung cho toàn huyện và các vùng lân cận là hết sức cần thiết và cấp bách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu Trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Phong. Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2023, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cần sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3908

Đã truy cập : 43696365