Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ - Quy định mới đối với một số gói thầu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

19/04/2019 09:12 Số lượt xem: 246

Điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Từ sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được ban hành, chưa có văn bản nào quy định cụ thể về các trường hợp đặc biệt áp dụng Điều 26 của Luật này. Vì vậy, Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ra đời sẽ tạo điều kiện cho công tác mua sắm thường xuyên tại các đơn vị, cơ quan nhà nước bởi vì, trong thực tế công tác mua sắm thường xuyên có những yếu tố đặc thù riêng, khó có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Theo đó, Điều 3 của Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019  của Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ có 21 trường hợp gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể tại Điều 4 của Quyết định.

Trên thực tế, trong chi thường xuyên có rất nhiều khoản chi có gíá trị nhỏ từ vài trăm nghìn đồng đến một vài triệu đồng. Trước đây, những gói thầu, nội dung mua sắm này đều phải thực hiện quy trình như phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phải có hợp đồng với nhà cung cấp… thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu bảo đảm hoạt động thường xuyên. Khi Quyết định 17/2019/QĐ-TTg được áp dụng sẽ giúp chủ đầu tư giảm bớt gánh nặng về thủ tục, thời gian, đáp ứng yêu cầu bảo đảm hoạt động thường xuyên. Theo đó, một trong số 21 trưởng hợp gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đó là những gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg cũng nêu rõ, đối với các trường hợp mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên khác với các trường hợp quy định tại Điều 3 Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người quyết định mua sắm chịu trách nhiệm về tính minh bạch; khi phê duyệt dự toán, giá gói thầu phải phù hợp với quy định của pháp luật, định mức chi, bảo đảm tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí và đem lại hiệu quả kinh tế khi thực hiện mua sắm và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình (Điều 5 của Quyết định).

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2019.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2885

Đã truy cập : 43174254