Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21/01/2020 15:24 Số lượt xem: 634

Ngày 17/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Danh mục dự án có sử dụng đất được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-UBND gồm 05 dự án công bố lựa chọn Nhà đầu tư thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện: Yên Phong, Thuận Thành, Quế Võ.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi danh mục dự án được công bố (từ ngày 22/01/2020 đến hết ngày 11/02/2020), các nhà đầu tư quan tâm đến dự án gửi đơn đăng ký thực hiện dự án (kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

P.ĐKKD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4755

Đã truy cập : 43696336