Những điểm mới về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/06/2018 15:33 Số lượt xem: 359

Ngày 4/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong các dự án hợp tác công - tư (PPP). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/06/2018.

Nghị định được sửa đổi với nhiều nội dung khá quan trọng và cụ thể về thẩm quyền và trình tự thủ tục trong việc quyết định các dự án PPP; mở rộng các nguồn vốn nhà nước tham gia dự án PPP; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP, góp phần cải cách thủ tục hành chính; và đẩy mạnh việc phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định rõ hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án PPP (bao gồm cả trường hợp dự án có sử dụng hoặc không sử dụng vốn đầu tư công) trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Nghị định mới về dự án PPP có một số điểm mới quan trọng như tăng cường tính phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các bộ, ngành, địa phương; loại bớt những nhà đầu tư yếu kém về năng lực tài chính; gia tăng hình thức tham gia của Nhà nước vào các dự án PPP, và ngược lại, gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư vào các dự án đầu tư công chuyển đổi sang dự án PPP, giúp giảm gánh nặng chi lên ngân sách…

Nhưng nhìn chung, những điểm mới của Nghị định 63 chủ yếu hướng đến hoặc xoay quanh chủ thể là Nhà nước. Về phía nhà đầu tư và người sử dụng, không có thêm quy định quyền lợi, nghĩa vụ gì khác đáng kể so với nghị định cũ, ngoài việc một số nội dung được trình bày đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ và theo một trình tự hợp lý hơn, tạo cảm giác minh bạch hơn, tuy sự minh bạch về thông tin dự án lại không bị bắt buộc. 

11 điểm mới tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP

1. Bổ sung lĩnh vực đầu tư

2. Quy định bổ sung trình tự phù hợp hơn với dự án công nghệ cao

3. Bổ sung nguồn vốn Nhà nước tham gia trong dự án PPP

4. Bổ sung quy trình quyết định chủ trương đầu tư

5. Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6. Quy định chặt chẽ hơn đối với dự án BT

7. Bổ sung việc thực hiện dự án PPP của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

8. Yêu cầu công khai thông tin hợp đồng dự án PPP

9. Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

10. Thời điểm chuyển nhượng hợp đồng dự án

11. Vấn đề khác (lấy ý kiến cộng đồng về tác động dự án, dự án nhóm C không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, hình thành nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, áp dụng hợp đồng hỗn hợp)

Những thay đổi trong Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư công khai, minh bạch, các dự án khi đưa ra đấu thầu được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản hơn.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2567

Đã truy cập : 43132470