Những điểm mới cơ bản trong Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

08/04/2019 08:50 Số lượt xem: 182

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã khắc phục những bất cập của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP đồng thời thu hút, tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Nghị định được xây dựng trên cơ sở quy định của các luật có liên quan như: Luật Đầu tư năm 2014, Luật Ngân sách năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017, Luật Đất đai năm 2014, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Luật chuyển giao công nghệ năm 2017. Những điểm mới nổi bật trong Nghị định như sau:

Thứ nhất: về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

- Chỉ quy định miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được nhà nước giao đất hoặc chuyển mục đích để làm nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án theo quy định tại điều 55 Luật Đất đai năm 2013 (Điều 5).

- Đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án: dự án được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định; được giảm 50% tiền thuê đất sau thời gian được miễn đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là 07 năm và đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là 05 năm; được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh); Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 tiếp theo (Điều 6).

Thứ 2: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành, đặc biệt quy định rõ các công trình xây dựng trên đất (bao gồm cả nhà lưới, nhà kính, nhà màng và công trình thủy lợi) của doanh nghiệp đầu tư được tính là tài sản để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại (Điều 8).

Thứ 3: Về thủ tục hành chính cho phép thực hiện liên thông và rút gọn, cụ thể:

- Không quyết định chủ trương đầu tư cho từng dự án mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (điểm a,b khoản 1 Điều 16).

- Cho phép chủ đầu tư dư án thực hiện song song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và nhận hỗ trợ đầu tư (Khoản 2 Điều 16).

- Được miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị hoặc xây dựng trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao có quy hoạch 1/500 được duyệt (điểm đ khoản 1 Điều 16).

Thứ 4: Khắc phục tình trạng dự án không khả thi, lợi dụng chính sách của nhà nước để hưởng hỗ trợ và khó khăn từ phía các cơ quan Nhà nước khi thẩm định dự án, Chính phủ có giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ trì, phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu trí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tại phụ lục I Nghị định quy định: dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải là công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển (được quy định tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Để có cơ sở đưa thi hành Nghị định,  Ngày 06/12/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Thông tư bao gồm 3 Chương, 9 Điều tập trung vào những nội dung cơ bản: Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; Nghiệm thu hạng mục hoặc toàn bộ dự án; Hướng dẫn ban hành quyết định chủ trương đầu tư về Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Nguồn vốn và lồng ghép nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện hỗ trợ sau đầu tư cho doanh nghiệp. 

Nội dung quan trọng nhất của Thông tư đó là:

Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt được xây dựng trên nguyên tắc:

- Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa hoặc sử dụng trên 100 lao động;

- Ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp;

- Ưu tiên dự án có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải;…

Việc nghiệm thu và hỗ trợ trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia” được Hội đồng nghiệm thu căn cứ văn bản đồng ý xây dựng trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; số lượng doanh nghiệp đăng sản phẩm lên trang; Bản sao công chứng các tài liệu chứng minh tài sản đảm bảo của doanh nghiệp…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2942

Đã truy cập : 43174223