Nhận diện chất lượng quản trị địa phương qua hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp (Phần 3 – Phần cuối)

22/08/2017 09:58 Số lượt xem: 1914

Sau 20 tái lập, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều dấu ấn nổi bật, cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh công nghiệp và đang bước vào chặng đường mới khó khăn hơn nhiều: Xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại vào những năm 20 của thế kỷ 21, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là một giai đoạn cần có sự chuyển đổi về chất trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng quản trị, thích ứng với quá trình đô thị hóa và quy mô kinh tế gia tăng nhanh chóng, trong xu hướng đẩy mạnh cải cách thể chế và tái cơ cấu kinh tế trên phạm vi quốc gia gắn với phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ, liêm chính và hành động.

Các vướng mắc ngày càng đa dạng: Cơ sở để tiếp tục nhận diện khiếm khuyết về môi trường kinh doanh

Hiện nay, vướng mắc do doanh nghiệp phản ánh ngày càng đa dạng, xuất hiện cả một số lĩnh vực như thu quỹ an ninh quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự; cư trú của người nước ngoài,…

Sự quan tâm của các doanh nghiệp FDI

Hoạt động trọng tâm của Tổ công tác để nắm bắt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bước đầu chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI đã nhận diện được tính ưu việt, rất quan tâm đến hoạt động của Tổ công tác. Có thể nhận thấy các doanh nghiệp FDI có cách thức chuyên nghiệp. Thứ nhất, các doanh nghiệp FDI khi phản ánh đến Tổ công tác đều có danh tính rõ ràng, không che dấu thông tin và các vấn đề phản ánh mạch lạc, đầy đủ minh chứng về hồ sơ và thực tiễn. Thứ hai, các doanh nghiệp FDI có xu hướng thiết lập thành nhóm doanh nghiệp để tạo sự đoàn kết, tạo tiếng nói mang tính chất cộng đồng, không mang tính đơn lẻ. Thứ ba, các doanh nghiệp FDI tùy từng nội dung để thiết lập chương trình hành động, tổ chức các cuộc họp và thuyết trình nội dung phản ánh của đại diện doanh nghiệp. Thứ tư, khi đã phản ánh, các doanh nghiệp FDI yêu cầu thời hạn giải quyết từng nội dung rất cụ thể, rõ ràng và minh bạch. 

Bằng chứng về xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ

Tổ công tác cũng ra đời và hoạt động trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh những cải cách về môi trường kinh doanh với những thông điệp về Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những quyết sách mới về cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ và của tỉnh Bắc Ninh đã được Tổ công tác chuyển tải tới doanh nghiệp.

Phát biểu tại tại phiên họp đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: “UBND tỉnh quyết tâm đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân; xác định doanh nghiệp là động lực của phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu phát triển. Doanh nghiệp và người dân phải là đối tượng phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp”.

Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã tạo ra tác động lan tỏa đến mỗi cán bộ công chức về đạo đức công vụ trong nền kinh tế thị trường, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp. Ở đó, các cơ quan Nhà nước, cùng với chức năng quản lý đã bổ sung chức năng chỉ dẫn, tạo nố lực dẫn dắt phát triển dựa trên nền tảng môi trường kinh doanh ngày càng có chất lượng cao.

Một số kiến nghị

Trên cơ sở thực trạng tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh của doanh nghiệp thông qua Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội kính đã kiến nghị với UBND tỉnh trong thời gian tới tăng cường chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của một số doanh nghiệp; yêu cầu các Sở, ngành, cấp huyện, thị xã, thành phố nâng cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm, sự phối hợp tích cực trong giải quyết đề nghị, kiến nghị của doanh nghiệp. Coi trọng công tác tiếp nhận, giải quyết, tháo gỡ khó khăn vưởng mắc của doanh nghiệp theo tinh thần quyết đoán, khẩn trương, minh bạch, rõ ràng; xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu. Đối với cán bộ tuy chưa làm rõ được tiêu cực nhưng nếu để công việc chậm trễ hoặc tạo ra sự phàn nàn của doanh nghiệp thì kiên quyết điều chuyển, thay đổi vị trí công tác. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, tránh xung đột, diễn biến phức tạp, tăng cường thiện cảm, tin tưởng của doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Việc giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp cần đi đôi với tăng cường kỷ cương trong quản lý, đảm bảo tính công bằng: doanh nghiệp được trợ giúp tối đa theo tinh thần chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ, nhưng nếu cố tình vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm và công khai, ngăn chặn tình trạng cán bộ cơ quan Nhà nước tư vấn, thương lượng dẫn tới thiệt hại, hậu quả xấu về sau cho chính doanh nghiệp đó và tổn hại đến môi trường kinh doanh.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1319

Đã truy cập : 42946093