Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp (Phần 1)

14/03/2019 13:49 Số lượt xem: 136

Trải qua gần 20 năm phát triển, các cụm công nghiệp (CCN) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng thời tạo mặt bằng cho doanh nghiệp, hộ cá thể mở rộng, phát triển sản xuất, có điều kiện đầu tư công nghệ mới xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động ở khu vực nông thôn.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm của Công ty Diana tại CCN Tân Chi.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh kết quả tích cực, bốn mục tiêu đề ra của CCN là: Tách sản xuất ra khỏi khu dân cư; thúc đẩy kinh tế hộ kinh doanh, chuyển từ mô hình kinh tế hộ gia đình sang mô hình xí nghiệp, công ty; xử lý môi trường do phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ra và nhiệm vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa đạt được các yêu cầu. Các CCN cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: Cơ sở hạ tầng (đường giao thông nội bộ, cây xanh, các công trình xử lý rác thải, nước thải... hầu hết đều chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh (chỉ có 2 CCN có trạm xử lý nước thải tập trung hoạt động là Phong  Khê, Đông Thọ). Một số cụm gây ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là các CCN làng nghề.


Công  tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng còn nhiều bất cập, chưa hợp lý. Tồn tại nhiều mô hình chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của CCN. Toàn tỉnh có 33 CCN quy hoạch, có 22 cụm đầu tư và đi vào hoạt động. Trong đó, có 6 cụm do UBND cấp xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (thành lập BQL dự án) như các CCN Phong Khê, Đình Bảng, Châu Khê, Đại Bái, Tương Giang... Các công trình hạ tầng tuy đã được đầu tư, nhưng chưa đầy đủ, không đồng bộ, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định, các hạng mục xử lý môi trường chưa được đầu tư. Nguồn vốn đầu tư hạ tầng được thực hiện dựa trên đóng góp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm. Việc vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng không được thực hiện do thiếu vốn và nguồn lực. Môi trường trong một số CCN ô nhiễm nghiêm trọng do công tác xử lý, bảo đảm về vệ sinh, môi trường không được quan tâm.


7 CCN do Ban Quản lý khu công nghiệp thuộc UBND cấp huyện làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (CCN Phú Lâm, Thanh Khương, Dốc Sặt, Hạp Lĩnh, Hà Mãn-Trí Quả...) nhưng Ban quản lý Khu công nghiệp đã giải thể, hiện các cụm này do không còn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên công trình hạ tầng kỹ thuật không được quản lý, duy tu, bảo dưỡng đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thứ cấp, đặc biệt không thu hút được đầu tư.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2663

Đã truy cập : 43132533