Một số điểm nổi bật trong đăng ký doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2019

21/01/2020 15:17 Số lượt xem: 288

Số vốn đăng ký thành lập mới tăng mạnh, tỷ lệ hồ sơ nộp qua mạng liên tục tăng, số lượt giải thể doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, số lượt doanh nghiệp trở lại hoạt động chuyển biến tăng… là một số điểm nổi bật trong đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Trong năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 2.398 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 22.214 tỷ đồng (tăng 7,4% về số doanh nghiệp và tăng 22,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ). Cũng trong năm 2019, tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 700 đơn vị trực thuộc.

Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh có mức tăng khá so với năm 2018, đạt 60,86%, đứng thứ 9 cả nước. Với Hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và gửi thông báo hồ sơ hợp lệ qua email.

Trong năm 2019, phòng Đăng ký kinh doanh cũng đã áp dụng hình thức tiếp nhận hồ sơ đã có thông báo hợp lệ và trả kết quả qua đường bưu điện, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm chi phí thời gian trong đăng ký kinh doanh. 

Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

Cùng với việc đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại tăng so với cùng kỳ cũng là một điểm tích cực đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến hết năm 2019, số lượt đăng ký hoạt động trở lại đạt 385 doanh nghiệp (tăng 22% so với năm 2018).

Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

Tính đến hết ngày 20/12/2019, trên địa bàn tỉnh có 16.686 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 243.982,496 tỷ đồng, trong đó có 1.386 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn điều lệ đăng ký là 57.436,827 tỷ đồng và 3.229 đơn vị trực thuộc./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4177

Đã truy cập : 43696247