MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ TỌA ĐÀM GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PPP

16/10/2020 08:24 Số lượt xem: 441

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: lĩnh vực và quy mô đầu tư dự án PPP; tổ chức hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng thẩm định dự án PPP; quy trình của dự án PPP; xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP…Dự kiến các quy định tại Dự thảo sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm: “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư”.

Thời gian: 13h00 – 17h00, thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Tọa đàm.

Vui lòng email đến địa chỉ: ktdn.bn@gmail.com (phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh) để nhận tài liệu liên quan đến Tọa đàm.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây) hoặc đăng ký trực tiếp qua link: https://bitly.com.vn/l9yQS 

Đơn đăng ký vui lòng gửi trước trước 9 giờ sáng ngày 19/10/2020 tới: 

        Ban Pháp chế - VCCI

        Điện thoại: 024.66836545, Fax: 024.35771459 / 024.35770632, 

        Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn

        Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8207

Đã truy cập : 45309471