Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

26/08/2019 07:22 Số lượt xem: 179

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực hiện Luật Quy hoạch, các Luật, pháp lệnh sửa dổi, bổ sung một số điều của các Luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 2 ngày 22-23/8/2019, tại Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác quy hoạch thuộc 11 tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh lân cận.

(Đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu Khai giảng lớp bồi giưỡng)

Tham dự lớp bồi dưỡng, về phía tỉnh Bắc Ninh có đại diện lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng.

Trong thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng, các đại biểu, lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác quy hoạch đã được nghe đồng chí Đinh Thanh Tâm – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý quy hoạch và đồng chí Lê Anh Đức – Phó Trưởng ban Chiến lược phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu nội dung chính của Luật Quy hoạch số 21/2018/QH14 và các Luật liên quan đến công tác quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy  hoạch; phương pháp chung trong lập quy hoạch nói dung và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 nói riêng.

Đồng thời, trong thời gian của lớp bồi dưỡng, các đại biểu, lãnh đạo và các học viên tham dự cũng thảo luận sôi nổi, hỏi đáp, xử lý tình huống, tháo gỡ khó khăn liên quan việc triển khai thực hiện lập nhiệm vụ, lập quy hoạch và dự toán kinh phí cho công tác lập quy hoạch tỉnh; nổi bật là các vấn đề liên quan đến thời gian, tiến độ triển khai thực hiện, công tác lựa chọn tư vấn, chuyên gia, công tác bố trí vốn đầu tư công, thanh quyết toán cho công tác lập quy hoạch, các nội dung đề xuất vào quy hoạch tỉnh, cách tính toán, xác định các chi phí cho công tác lập quy hoạch tỉnh...

Kết thúc lớp bồi dưỡng, ban tổ chức lớp học đề nghị các đại biểu, lãnh đạo và các học viên làm công tác quy hoạch ở các tỉnh khẩn trương tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện lập nhiệm vụ, lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo đúng thời gian quy định, trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc tiếp tục liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Vụ quản lý quy hoạch để tháo gỡ./.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4283

Đã truy cập : 43696329