Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Hội Nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

10/01/2019 14:36 Số lượt xem: 212

Sáng 09/1, tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TƯ và địa phương trong cả nước.

Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ. Các thể chế về thi đua khen thưởng được tập trung xây dựng; các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được quan tâm tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi khắp cả nước, góp phần làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào thi đua bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; các cấp, các ngành đã chú trọng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và tăng tỷ lệ khen thưởng cho lao động trực tiếp; chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

           Tại Bắc Ninh, năm 2018, UBND tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng vào tình hình thực tế; tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh có 10 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 7 cá nhân được nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 15 Huân chương các loại; 23 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hơn 500 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh năm 2018 đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng các quy định; theo đó năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 7/10 phòng, đơn vị đạt “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó có 4 phòng đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 phòng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 123/128 đồng chí đạt Lao động tiến tiến, trong đó 30 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 01 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 09 đồng chí được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 đồng chí đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 đồng chí đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 32 đồng chí.

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ; và ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Thành đã chỉ đạo Văn phòng Sở rà soát từng phòng, đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, người lao động của Sở về các thành tích đã đạt được những năm qua, đồng thời năm 2019 phải thực hiện một số nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng tại Sở như sau:

  • Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, thiết thực trào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh Bắc Ninh;
  • Bám sát giao ước thi đua đã được Giám đốc Sở và Chủ tịch công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết;
  • Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bình chọn, bình xét khen thưởng đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn và đúng với Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/NĐ-CP; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ký ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh;
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tập thể cá nhân tiêu biểu để khen thưởng và tuyên truyền lan tỏa trong cơ quan.
  • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và gắn công tác cải cách hành chính của các phòng, đơn vị với công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan;
  • Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng; Tập trung hiện đại hóa đổi mới các hoạt động thi đua khen thưởng của cơ quan với hoạt động của cụm, khối thi đua và của ngành.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở cũng chỉ đạo phát động phong trào thi đua toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2019 nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, chính vì lẽ đó, toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3416

Đã truy cập : 43376176