Họp thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/02/2020 10:13 Số lượt xem: 246

Chiều ngày 22/02/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm định “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

          Tham dự phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng; các cơ quan Trung ương có liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch; về phía tỉnh Bắc Ninh có tập thể Lãnh đạo, các phòng chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan được giao lập Quy hoạch tỉnh.

Tại phiên họp, thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Xuân – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các đồng chí trong Hội đồng thẩm định, các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ đại diện Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành trong thời gian qua đã có sự quan tâm và tạo nhiều điều kiện cho sự phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch - Bộ Luật rất quan trọng lần đầu tiên được Quốc hội thông qua nhằm đổi mới phương pháp và nội dung quy hoạch theo hướng tổng hợp, đa ngành, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ và kém hiệu quả về công tác quy hoạch trước đây để dẫn dắt các hoạt động phát triển đồng bộ theo đúng định hướng.

Đ/c: Nguyễn Đình Xuân – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư ĐU, Giám đốc Sở trình bày

Tích cực triển khai Luật Quy hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ban, bộ, ngành Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và làm Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, Viện nghiên cứu phát triển Bền vững vùng được lựa chọn làm tư vấn xây dựng “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã cùng với Đơn vị tư vấn tổ chức các buổi làm việc với các Sở, ngành, địa phương trên toàn địa bàn tỉnh để rà soát, xác định và thống nhất các nội dung đề xuất, xây dựng “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh”; tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh; báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2019.

Trong bối cảnh, một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đang được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện như: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, các quy hoạch được xây dựng mới theo Luật Quy hoạch (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng) sẽ có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong những năm tới.

Tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh điều chỉnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018; Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định  số 558/QĐ-TTg  ngày 15/05/2019; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 đã hết thời kỳ Quy hoạch, do đó Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030 cần phải khẩn trương tiến hành lập mới để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương và các yêu cầu phát triển ở tầm cao mới.

Trình bày tóm tắt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện Đơn vị tư vấn đã nêu lên nội dung chính của Quy hoạch bao gồm 19 nhiệm vụ:

1. Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu

2. Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh

3. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị nông thôn

4. Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển tỉnh Bắc Ninh

5. Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

6. Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội

7. Xây dựng các nội dung cụ thể theo Quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch

8. Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp quận, huyện

9. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

10. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

11. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên

12. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống khắc khục hậu quả tác hại do nước gây ra

13. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

14. Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện quy hoạch

15. Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

16. Xây dựng hệ thống bản đồ

17. Xây dựng báo cáo quy hoạch

18. Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

19. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch

¬ Các nội dung đề xuất tích hợp: Theo Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh có các nội dung đề xuất, tích hợp những nội dung từ ngành, lĩnh vực và địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh, đối với tỉnh Bắc Ninh gồm:


Tham gia ý kiến tại phiên họp, với vai trò là chuyên gia phản biện, ông Vũ Quang Các – Nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tỉnh Bắc Ninh, đơn vị luôn đi đầu và phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về cơ bản đã đáp ứng những yêu cầu theo quy định. Để đảm bảo chất lượng hơn, một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện theo văn bản góp ý sẽ đáp ứng yêu cầu cho việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.

Theo ông Vũ Sỹ Kiên – Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là chuyên gia phản biện 2 nêu quan điểm: Đối với nội dung đề xuất cần bám sát nội dung quy hoạch tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, tập trung vào phương án phát triển hoặc phương án quy hoạch; xác định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (quy mô vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, diện tích đất sử dụng); thể hiện phương án trên bản đồ.

Đại diện Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, đồng chí Đinh Trọng Thắng - Phó Vụ trưởng phụ trách tóm tắt nhận xét về Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, qua tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và chuyên gia cho thấy, các ý kiến cơ bản thống nhất với Nhiệm vụ lập Quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung, hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia quy hoạch và ý kiến của Thành viên Hội đồng thẩm định; hoàn thiện Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được tiếp thu, giải trình sau phiên họp thẩm định...

Đ/c Đinh Trọng Thắng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch trình bày nhận xét của cơ quan giúp việc.

Tại phiên họp, 19/19 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các ý kiến quý báu của các đại biểu, đồng thời đề nghị, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo quy định của Nghị định 37/2019/NĐ-CP trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định đã yêu cầu chỉnh sửa đối với Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch.

Đ/c Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận

Thứ trưởng cho biết, hiện có một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định Nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quyết định này được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Bắc Ninh tham khảo, học hỏi để hoàn thiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4191

Đã truy cập : 43696277