HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN QUÍ I NĂM 2019, BIỆN PHÁP VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC THÁNG TIẾP THEO NĂM 2019

18/04/2019 13:55 Số lượt xem: 174

Sáng ngày 12/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng cơ bản Quý I năm 2019, Biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện các tháng tiếp theo năm 2019. Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Từ Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắc về tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2018 và Quý I năm 2019. Nhìn chung, công tác xây dựng cơ bản đã đạt được nhiều kết quả như:

- Trong công tác chuẩn bị đầu tư: Các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, cơ bản đảm bảo đáp về tiến độ, đáp ứng điều kiện để được bố trí vốn triển khai trong năm 2019; Việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ theo quy định;

- Trong công tác đấu thầu: Công tác đấu thầu qua mạng được các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh nghiêm túc triển khai, việc đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được các đơn vị chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo quy định; Công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu luôn nhận được sự quan tâm, tiếp tục tổ chức khóa đào tạo đấu thầu qua mạng cho cán bộ trên địa bàn; Công tác thanh tra kiểm tra về đấu thầu luôn được kịp thời;

- Trong công tác phân bổ vốn và thực hiện đầu tư dự án: Đã hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm bao gồm nguồn vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương; Một số đơn vị chủ đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được phân bổ trong năm; Trong 93 dự án khởi công mới năm 2019 mới có: 39 dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; 49 dự án đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng; 35 dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 22 dự án đã triển khai thi công xây lắp (cụ thể: 224 gói thầu với giá trị 811,6 tỷ đồng, trong đó có 38 gói thầu xây lắp với giá trị 504,7 tỷ đồng);

- Trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát và đánh giá dự án đầu tư ngày được tăng cường qua đó giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí thời gian, thông tin đảm bảo kịp thời, chuẩn xác và thống nhất, thể hiện tính minh bạch trong đầu tư công; Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đã kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng những thiếu sót và sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác xây dựng cơ bản tại một số chủ đầu tư vẫn còn một số hạn chế như: Năng lực một số đơn vị tư vấn lập chủ trương đầu tư còn hạn chế; Giải ngân vốn trong Quý I năm 2019 còn chậm (do vướng mắc trong công tác GPMB và những tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán); Chất lượng báo cáo đấu thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư còn chưa đảm bảo; Hoạt động của một số Ban giám sát đầu tư của cộng đồng vẫn còn hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc dẫn đến tiến độ giải ngân vốn những tháng đầu năm còn chậm. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cùng các chủ đầu tư cần tập trung rà soát, bảo đảm hồ sơ dự án chặt chẽ theo đúng quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công thực hiện dự án; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tính kỹ, mỹ thuật, chất lượng xây dựng cùng với việc đảm bảo về phòng cháy chữa cháy cho các công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kết luận tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát đánh giá đầu tư dự án, cho phép các chủ đầu tư cơ cấu lại nguồn vốn trong tổng nguồn vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2019 để linh hoạt trong việc triển khai thực hiện các dự án và giải ngân các nguồn vốn; kiến nghị của Sở Tài chính về việc thành lập tổ công tác rà soát và thu hồi dư nợ tạm ứng./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3346

Đã truy cập : 43174359