Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

17/01/2019 15:59 Số lượt xem: 167

Sáng 16/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh MPI)

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Sở, ngành liên quan tham dự.

Hội nghị đã nghe các báo cáo, theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định “Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn tiên phong cải cách, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, giữ vững ngọn lửa khát vọng đổi mới, sáng tạo, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước”.

Nhìn lại năm 2018, việc đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã cho thấy, nền kinh tế đã có bước phát triển rất tích cực, từng bước củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước sự thay đổi của kinh tế thế giới.

“Việc đạt tốc độ tăng GDP 7,08% và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tài chính, thương mại thế giới có nhiều biến động, nhiều nền kinh tế tăng trưởng chậm lại là một minh chứng rõ nét”.

Một điều đặc biệt nữa của năm 2018 là kết quả đạt được không chỉ toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực mà còn toàn diện ở tất cả các địa phương. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đều nỗ lực thi đua đạt nhiều thành tích nổi bật, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đều tăng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức kỷ lục, nhiều địa phương đã hoàn thành trước một năm mục tiêu của Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố.

“Thành tựu là chung của cả nước, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương đều có sự đóng góp tích cực vào kết quả chung, trong đó ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những đóng góp quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm cải cách, đổi mới, vai trò nhạc trưởng trong công tác phối hợp, tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”.

Có thể thấy rằng, ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quán triệt phương châm chủ đề của năm 2018, mà Chính phủ đã đề ra là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và phương châm của ngành, của cơ quan là “tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng.

Năm 2019, năm “bứt phá” để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với ba nhiệm vụ trọng tâm lớn được đặt ra:

“Một là, phải tận dụng các cơ hội để phát triển bứt phá”. Cụ thể là, đà tăng trưởng kinh tế tích cực đã có được 2 năm qua; các ngành, lĩnh vực, địa phương đang có xu thế tăng trưởng tốt; nhiều quyết sách tiếp tục phát huy hiệu quả. Cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là về công nghệ, kỹ thuật, quản lý. Làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư toàn cầu dự báo tiếp tục chảy về khu vực năng động, trong đó, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, chúng ta cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón nhận có chọn lọc và đẩy mạnh sự kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Tiến trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta còn nhiều dư địa và ngày càng được đẩy mạnh. Niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Hai là, kiên định mục tiêu, giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hướng tới đạt được sự phát triển bứt phá không chỉ cho năm 2019 mà còn nhiều năm tiếp theo; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước có mức thu nhập trung bình cao, thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, tiến bộ và công bằng về xã hội; đẩy mạnh hơn nữa cải cách, đổi mới, sáng tạo... Tập trung vào 6 trọng tâm, gồm: (i) Hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; (ii) Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; (iii) Nâng cao hiệu quả kinh tế trong đô thị hóa và phát triển lãnh thổ; (iv) Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; (v) Đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội; (vi) Xây dựng thể chế hiện đại và Nhà nước hiệu quả.

Nhiệm vụ thứ ba, ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cấp, các ngành ra sức thi đua, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đạt kết quả bứt phá trong tất cả các chính sách, giải pháp đã đề ra, tập trung một số bứt phá trọng tâm gồm:

- Phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới, sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng.

- Gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tiến trình thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực và cơ cấu đầu tư công, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả đột phá về hạ tầng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trên nền tảng hiệu quả của hợp tác đối tác công - tư.

- Nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển các mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá của các cực tăng trưởng, các địa phương đầu tàu của cả nước, trọng tâm là hai thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; 4 vùng kinh tế trọng điểm; phát triển nhanh các ngành mũi nhọn trên nền tảng công nghệ 4.0 gắn kết với thị trường quốc tế.

- Cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khắc phục căn bản tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và “kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong năm 2018, qua đó, tiếp tục giữ vững vai trò là đơn vị tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bám sát, quán triệt tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ; xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 19 đề án, báo cáo quan trọng như: Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể Quốc gia, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Đề án phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng... Đồng thời, thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối trong việc chuẩn bị, nghiên cứu tổng kết, xây dựng báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo

Trước khi kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa vào nhiệm vụ đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Đồng thời, phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý trong năm 2019 và dự kiến năm 2020 cho phù hợp với thực tiễn; chủ động tham mưu kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các bước triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án BT trên địa bàn để tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng cường thanh, kiểm tra các dự án sau cấp phép đầu tư; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành có hiệu quả hơn./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4272

Đã truy cập : 43121075