Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

27/11/2018 09:37 Số lượt xem: 370

Trong 2 ngày 23-24/11, tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, Đảng ủy Sở tổ chức học tập trực tuyến, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở: Nguyễn Quang Thành, phó giám đốc; Vũ Thị Phương Thảo, phó giám đốc; Nguyễn Văn Ngọc, phó giám đốc và toàn thể các đồng chí đảng viên của Sở tham dự. 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  tổ chức tại Hà Nội từ ngày 2-6/10/2018  đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII và chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 trong toàn quốc,  ngày 23/11, tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW, cụ thể các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tuyên truyền, học tập, quán triệt, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII  của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng,  đồng chí yêu cầu các cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt,  nắm vững các nội dung cơ bản của nghị quyết, tăng cường trao đổi, thảo luận và tích cực tham gia ý kiến vào chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, nhằm mau chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Sau một ngày học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 theo hình thức trực tuyến, ngày 24/11, Đảng ủy Sở tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động của Tỉnh ủy và Đảng bộ khối, đồng thời hướng dẫn đảng viên viết nội dung thu hoạch, liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338

Đã truy cập : 43174258