Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

02/07/2018 08:14 Số lượt xem: 629

Ngày 29/6, tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, Đảng ủy Sở tổ chức học tập trực tuyến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở: Vũ Thị Phương Thảo, phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Ngọc và toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Sở tham dự. 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, nội dung của 3 nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt, nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết.

Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng. Các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong ngày 29-6-2018 tập trung học tập các Nghị quyết; và sáng ngày 4-7-2018 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, thảo luận, giải đáp các kiến nghị thắc mắc.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, sở Kế hoạch và Đầu tư có 65 đảng viên đạt tỷ lệ 94,2% và toàn thể cán bộ, quần chúng, người lao động dự học tập Nghị quyết.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3355

Đã truy cập : 43174266