Hội nghị thảo luận, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh theo từng quý của năm 2019 và năm 2020

13/03/2019 07:38 Số lượt xem: 225

 

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2019 và năm 2020.

Chiều ngày 12/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp cùng với các Sở, ngành liên quan có buổi làm việc, thảo luận, phân tích các yếu tố khó khăn, hạn chế, nhân tố, động lực tăng trưởng trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của tỉnh làm căn cứ xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2019 và năm 2020 theo đúng chỉ đạo; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, khẳng định vững chắc vai trò Bắc Ninh là cực tăng trưởng của vùng Bắc bộ và cả nước, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Ảnh: Đại diện các Sở, ngành tham dự Hội nghị tập trung thảo luận

Kết thúc Hội nghị, các ngành thống nhất tập trung rà soát lại toàn bộ cá lĩnh vực được giao phụ trách, tăng cường công tác dự báo, tranh thủ thời cơ, tận dụng điều kiện thuận lợi, khắc phục tối đa khó khăn, hạn chế để xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2019 và năm 2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh phân tích, tổng hợp xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2019 theo đúng chỉ đạo./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2519

Đã truy cập : 43132515