Hội nghị thảo luận, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh theo từng quý của năm 2019 – 2020

09/11/2018 16:40 Số lượt xem: 367

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 (phiên thứ nhất được tổ chức vào ngày 05/11/2018) về việc xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 - 2020.

(Đ/c Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị)

Sáng ngày 09/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp cùng với một số Sở, ngành có liên quan và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh) có buổi làm việc, thảo luận sôi nổi, phân tích các yếu tố khó khăn, hạn chế, nhân tố, động lực tăng trưởng trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của tỉnh làm căn cứ xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 – 2020 theo đúng chỉ đạo; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, khẳng định vững chắc vai trò là cực tăng trưởng của vùng Bắc bộ và cả nước, tạo động lực phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, các ngành, các doanh nghiệp thống nhất sẽ tăng cường công tác dự báo, tiếp tục tập trung rà soát, tranh thủ thời cơ, tận dụng điều kiện thuận lợi, khắc phục tối đa khó khăn, hạn chế, xây dựng kế hoạch phát triển, kịch bản tăng trưởng thuộc ngành, lĩnh vực được giao trực tiếp theo dõi, quản lý theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 – 2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh phân tích, tổng hợp xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3301

Đã truy cập : 43174250