Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch phát triển năm 2020

15/11/2019 13:22 Số lượt xem: 362

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch phát triển năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá tình hình năm 2019, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, mục tiêu cho năm 2020. Đồng thời, phối hợp tích cực với các Sở, ngành, địa phương tổng hợp dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh.

Kết quả hình ảnh cho nhà máy samsung bắc ninh

Ảnh minh họa; nguồn: Internet

Để việc phân tích, đánh giá, nhận định sát với thực tế, đảm bảo chất lượng, ngày 12 tháng 11 năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch phát triển năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho các Sở, ngành tham dự đã thảo luận sôi nổi, phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra những khó khăn về kinh tế của tỉnh trong năm 2019, đó là kinh tế tỉnh Bắc Ninh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đã chịu ảnh hưởng lớn bởi các “cuộc chiến tranh” thương mại trên thế giới; sau nhiều năm tăng trưởng cao liên tục thì năm 2019 tăng trưởng kinh tế tỉnh giảm.

Trước những khó khăn và diễn biến khó lường trong năm 2020, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung rà soát, phân tích các nhân tố tăng trưởng nội tại và nhận định các nhân tố tăng trưởng mới của năm 2020 làm căn cứ xây dựng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020 nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất tiếp tục nghiên cứu, gửi ý kiến đóng góp về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019./.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4250

Đã truy cập : 43696293