Hội nghị bàn giao các Trung tâm Xúc tiến trên địa bàn tỉnh

07/08/2018 15:44 Số lượt xem: 460

Ngày 6/8/2018, tại sở Kế hoạch và Đầu tư, đã diễn ra hội nghị bàn giao các trung tâm xúc tiến trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Đình Xuân, giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Bá Rồng, phó giám đốc sở Nội vụ; Tạ Đăng Đoan, phó giám đốc sở Công thương; Nguyễn Đương Bắc, phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các trung tâm xúc tiến tham tham dự.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Vũ Bá Rồng, phó giám đốc sở Nội vụ đọc Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư, Trung tâm xúc tiến du lịch và Trung tâm xúc tiến thương mại thành trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí đề nghị Trung tâm nhanh chóng sắp xếp lại bộ máy, tổ chức và cơ sở vật chất để sớm đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Đình Xuân, giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện cho đơn vị chủ quản tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, số liệu, tài liệu, hồ sơ, chương trình, dự án (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan của các trung tâm. Đồng chí giám đốc sở khẳng định sẽ sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và trang thiết bị vật chất để Trung tâm hoạt động theo mô hình mới.

Kết thúc hội nghị đại diện lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa, thể thao và Du lịch ký biên bản bàn giao biên chế, tài sản, công việc của Trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc sở Công thương; Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch trực thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 11/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc sáp nhập các trung tâm xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Việc sáp nhập này thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2641

Đã truy cập : 43097311