Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 cho ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 8) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

27/02/2020 14:26 Số lượt xem: 116

Thực hiện Chương trình công tác, sáng ngày 26/02/2020, tại trụ sở Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 được tổ chức, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu. Ảnh: Sĩ Tấn – Cổng TTĐT tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện trình bày quá trình xây dựng và tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 8) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; các đồng chí giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo... đã có các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 8).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, trong đó chú ý đến các nội dung đánh giá kết quả đạt được phải hoàn toàn khách quan, phương hướng thực hiện phải có căn cứ lý luận và thực tiễn, có tính khả thi, các chỉ tiêu, số liệu cụ thể phải thống nhất giữa các ngành, các cấp, giữa báo cáo và biểu bảng, nghiên cứu các giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực phải phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, theo vùng lãnh thổ…

Đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Sở, ngành, địa phương, Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị. Giao Tiểu ban Văn kiện xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản tiếp tục xin ý kiến các cơ quan theo quy định./.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3977

Đã truy cập : 43696265