Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

19/04/2019 11:01 Số lượt xem: 109

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 50/2019/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư hướng dẫn việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư quy định 4 khóa đào tạo cơ bản: Khởi sự kinh doanh; Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh chuyên sâu, Quản trị kinh doanh; Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất chế biến.

Theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được học tập, bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2019.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3430

Đã truy cập : 43174282