Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018

06/08/2018 10:56 Số lượt xem: 360

Ngày 06/7/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Quyết định này quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

  1. Danh mục Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam 5 cấp:
  • Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
  • Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
  • Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;
  • Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
  • Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp  tương ứng.
  1. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:
  • Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;
  • Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật thống kê 2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2025

Đã truy cập : 43097308