Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

22/05/2020 08:44 Số lượt xem: 638

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành và đã chính thức hiệu lực từ ngày 20/4/2020. Với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 25 sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 25.

Ngày 18/05/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn hỏa tốc số 3203/BKHĐT-QLĐT về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Kiểm toán nhà nước. Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị xem xét, góp ý đối với toàn văn dự thảo thông tư; đồng thời, nghiên cứu, có ý kiến cụ thể đối với một số nội dung sau:

+ Tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư

+ Lãi vay huy động vốn đầu tư đề xuất

+ Tiêu chí đánh giá dự án BT

+ Việc xác định giá trị m3 đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Để đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn gửi ý kiến góp ý về Cục Quản lý đấu thầu trước ngày 25/5/2020. (file mềm nội dung góp ý đề nghị gửi về địa chỉ email: pppoffice@mpi.com.vn).

Link dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP:

https://drive.google.com/file/d/1dgjCu9GombvM2Ulxlhrzcf8jBqOztr9/view?usp=sharing

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4349

Đã truy cập : 43696304