Giới thiệu Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

10/07/2017 10:46 Số lượt xem: 1510

Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Photo:

Nội dung của Quy chế gồm gồm 3 chương, 33 điều nêu rõ đối tượng, nguyên tắc, nội dung phối hợp cần phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm tính thống nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan phối hợp, sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã, Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đến các cơ quan truyền thông. Qua đó nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện theo Luật và phát triển; đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho xã viên và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác phối hợp trong phạm vi cơ quan, địa bàn mình và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung yêu cầu trong Quy chế. Đồng thời, thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

(Download nội dung Quyết định và Quy chế).

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1276

Đã truy cập : 42927715