Giờ làm việc cơ quan

09/09/2019 10:09 Số lượt xem: 1222

Giờ làm việc cơ quan mùa đông

Giờ làm việc cơ quan mùa hè

Thứ

Thời gian làm việc

Thứ

Thời gian làm việc

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 2

7h30’-12h00’

13h00’-16h30’

Thứ 2

7h30’-11h30’

13h00’-16h30’

Thứ 3

7h30’-12h00’

13h00’-16h30’

Thứ 3

7h30’-11h30’

13h00’-16h30’

Thứ 4

7h30’-12h00’

13h00’-16h30’

Thứ 4

7h30’-11h30’

13h00’-16h30’

Thứ 5

7h30’-12h00’

13h00’-16h30’

Thứ 5

7h30’-11h30’

13h00’-16h30’

Thứ 6

7h30’-12h00’

13h00’-16h30’

Thứ 6

7h30’-11h30’

13h00’-16h30’

Thứ 7

NGHỈ

Thứ 7

NGHỈ

Chủ nhật

Chủ nhật

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7638

Đã truy cập : 45309423