Giải pháp tiếp cận các công cụ hỗ trợ người nộp thuế trong quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Phần cuối)

05/11/2018 15:14 Số lượt xem: 154

Hiện nay, trong tổng số 10.825 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm đến khoảng 87%. Các DNNVV có vai trò quan trọng và đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm hỗ trợ DNNVV thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ và giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như nâng cao năng lực của các Hiệp hội doanh nghiệp, nhất là từ khi Luật hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua. Việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiếp tục khẳng định nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh trong việc đồng hành và hỗ trợ DNNVV, tạo cơ hội cho cộng đồng DNNVV phát triển. Xác định nhiệm vụ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng tạo thêm nguồn thu ổn định cho ngân sách, cục Thuế Bắc Ninh luôn nỗ lực, quyết tâm nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, điện tử hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ tối đa, kịp thời cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp nói chung và các DNNVV nói riêng tiếp cận kịp thời và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ NNT của cơ quan thuế trong quản trị doanh nghiệp.

3.2 Về phía các DNNVV

Một là, xác định rõ vị trí, tầm quan trọng và hiệu quả thiết thực của việc tiếp cận, sử dụng các công cụ hỗ trợ của cơ quan Thuế, tích cực tham gia các công cụ của các cơ quan, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Các DNNVV nói chung cần có nhận thức đúng, đủ vai trò trách nhiệm của mình trong việc chủ động tiếp cận các công cụ hỗ trợ của cơ quan Thuế, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp để không bị dớt lại, tụt hậu do đã bỏ lỡ cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Luôn biết tận dụng, khai thác các nguồn lực xã hội, trong đó có các công cụ hỗ trợ ngành thuế để phục vụ hoạt động quản trị của doanh nghiệp có hiệu quả. Tích cực trao đổi với cơ quan thuế để được giải đáp những khó khăn, vướng mắc một cách cụ thể, hểu rõ thêm về các chính sách, pháp luật thuế, tham gia đầy đủ tích cực vào các buổi tập huấn chính sách thuế mới do cơ quan Thuế tổ chức để kịp thời áp dụng những chính sách mới vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm của mình với cơ quan thuế.

Hai là, để khai thác được các nguồn lực về công nghệ, công nghệ thông tin của xã hội, phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp phải có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý vì công nghệ thông tin vừa có thể tạo ra cơ hội kinh doanh vừa tăng khả năng cạnh tranh cho DNNVV; mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, an ninh để kết nối, tương thích với hệ thống công cụ hỗ trợ người nộp thuế của ngành thuế trong hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ba là, hết sức quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó với doanh nghiệp, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt, chuyên viên và công nhân lành nghề, coi trọng bộ phận nhân viên làm công tác tài chính, kế toán, công nghệ thông tin để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp để họ được làm đúng chuyên ngành đào tạo, vận hành và ứng dụng hệ thống hỗ trợ của ngành Thuế thành thạo, giúp cho chủ doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp có hiệu quả.

Tăng cường các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thường xuyên huấn luyện, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng cho các cán bộ công nhân viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lý (thành thạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; biết ngoại ngữ, trước hết là tiếng anh…; thành thạo công nghệ thông tin, máy tính) để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Cần gắn hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thực hiện chế độ đãi ngộ lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp thật thỏa đáng, đặc biệt là phải coi trọng xây dựng chính sách tiền lương, thực hiện đày đủ chính sách bảo hiểm xã hội, để nâng cao trách nhiệm, tự giác, sáng tạo, góp phần tăng  năng suất lao động.

Bốn là, cần liên tục rà soát, cập nhật để kịp thời điều chỉnh, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp trong từng thời kỳ; xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và bố trí lực lượng lao động đúng việc, đúng người để đảm bảo năng suất lao động cao nhất. Bên cạnh đó các DNNVV cần thay đổi, nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức lãnh đạo quản lý điều hành DN bằng việc ứng dụng CNTT cho các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng chi phí đầu tư cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ CNTT của DN gắn liền với các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.

Năm là, các DNNVV cần nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh, tích cực tham gia vào các Hiệp hội DNNVV vì đây là chỗ dựa tinh thần, luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, động viên khích lệ kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp, thông qua việc tư vấn, tổ chức các lớp tập huấn, những hội thảo chuyên đề cho từng lĩnh vực không chỉ giúp doanh nghiệp hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà còn giúp các DNNVV nắm bắt được những thời cơ và lường trước được những thách thức.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2981

Đã truy cập : 43101885