Công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đợt 1 năm 2019

29/03/2019 10:46 Số lượt xem: 263

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 369/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019.  

Danh mục gồm 05 dự án: trong đó có 03 dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và 02 dự án đầu tư công bố lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao UBND các huyện: Thuận Thành, Gia Bình và Thành phố Bắc Ninh tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư trên Cổng thông tin điện tử và thông báo cho UBND xã, phường nơi dự kiến thực hiện dự án biết, thực hiện.

Đơn vị được giao làm bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

 (Gửi kèm Quyết định).

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3472

Đã truy cập : 43174337