Công bố danh mục 121 dự án có sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư

04/07/2018 10:52 Số lượt xem: 979

           Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ban hành 7 quyết định công bố danh mục 121 dự án có sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó có 57 dự án đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 64 dự án công bố danh mục dự án có sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư. Trong 64 dự án công bố danh mục dự án có sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư có 58 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (53 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 2 dự án các huyện đề xuất không phù hợp quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thụ lý hồ sơ, lấy ý kiến thầm định các ngành và trả lại hồ sơ đề xuất thực hiện dự án theo đúng quy định; 3 dự án đang triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư) 5 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký thực hiện và 1 dự án có 2 nhà đầu tư đăng ký (Sở KH&ĐT báo cáo UBND tỉnh chuyển sang thực hiện đấu thầu).

          Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 57 dự án đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong đó 38 dự án đang triển khai thực hiện, 19 dự án chưa thực hiện. Cụ thể: Sở Xây dựng là bên mời thầu đối với 13 dự án; đến nay đã phê duyệt kế hoạch màu thầu và đang thẩm định hồ sơ yêu cầu 10 dự án, 3 dự án chưa thực hiện. Sở Công thương là bên mời thầu của 3 dự án (1 dự án đang đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, 2 dự án chưa thực hiện). UBND thành phố Bắc Ninh là bên mời thầu 10 dự án; đến nay có 4 dự án đang thực hiện sở tuyển, 5 dự án đang điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, 1 dự án UBND tỉnh thu hồi văn bản giới thiệu địa điểm. UBND huyện Tiên dư là bên mời thầu 6 dự án, đến nay 3 dự án đang sơ tuyển, 3 dự án chưa thực hiện. UBND huyện Quế Võ là bên mời thầu 5 dự án, trong đó 4 dự án đang thực hiện sơ tuyển, 1 dự án chưa thực hiện. UBND huyện Yên Phong là bên mời thầu 11 dự án, đến nay 9 dự án đang phê duyệt kế hoạch lựa chọn, 2 dự án chưa thực hiện. UBND huyện Thuận Thành là bên mời thầu 4 dự án, cả 4 dự án đang thực hiện phê duyệt kế hoạch đấu thầu. UBND huyện Gia Bình, Lương Tài là bên mời thầu 3 dự án (Gia Bình 1 dự án, Lương Tài 2 dự án) đang triển khai đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính.

          Các danh mục dự án trên được triển khai thực hiện theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 do UBND tỉnh Bắc Ninh bàn hành.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3396

Đã truy cập : 43174262