Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Phần 2)

13/10/2017 08:03 Số lượt xem: 1396

Để đạt được những thành tựu đó có nhiều yếu tố, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của các cơ chế, chính sách mà tỉnh đã thực hiện sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của địa phương như:

            - Chính sách hỗ trợ khuyến khích, thu hút đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

          - Các chính sách khuyến công (hỗ trợ nhân cấy nghề mới, khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, đào tạo, hỗ trợ xây dựng thương hiệu), thành lập các quỹ khuyến công, quỹ hỗ trợ hợp tác xã, hỗ trợ người dân, quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ phát triển đất, quỹ đầu tư phát triển, quỹ ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội…

           - Hệ thống các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo các giai đoạn.

          - Các chính sách thu hút đầu tư vào khu liên hiệp khoa học công nghệ, khu du lịch Đền Đầm, các khu du lịch, văn hóa lịch sử…, khuyến khích đầu tư cơ sở kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú, các cơ sở giáo dục, y tế, nhà ở công nhân v.v…

          - Các cơ chế chính sách giải quyết đất dân cư, dịch vụ, đầu tư hợp tác công tư (PPP), đền bù giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển làng nghề…

          - Các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch về phát triển KTXH: thu hút đầu tư trong tình hình mới, 6 đề án phục vụ các khu công nghiệp, phát triển công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao…

Ngoài ra còn có sự tác động gián tiếp của hàng loạt các cơ chế chính sách khác đến phát triển kinh tế của tỉnh như: các cơ chế chính sách bồi dưỡng thu hút nhân tài, các chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT, các chính sách bảo đảm xã hội, cải cách hành chính…

(còn tiếp)

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1242

Đã truy cập : 42946049