Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

27/02/2020 15:43 Số lượt xem: 123

Ngày 20/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 422/UBND-KSTT chỉ đạo về việc thực hiện danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan nhà nước trong hệ thống hành chính nhà nước bao gồm 30 loại văn bản với 02 nhóm chính: Văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư; thông tư liên tịch, Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và Văn bản hành chính (Nghị quyết (cá biệt); Quyết định (cá biệt); chỉ thị; quy chế; quy định; thông cáo; thông báo; hướng dẫn; chương trình; kế hoạch; phương án; đề án; dự án; báo cáo; tờ trình; công văn; công điện; giấy uỷ quyền; giấy mời; phiếu gửi; phiếu chuyển; phiếu báo)

Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau:

- Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật bảo vệ bí mật nhà nước;

- Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm…;

- Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức./.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4412

Đã truy cập : 43696306