BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP TỤC LẤY Ý KIẾN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

24/01/2019 10:02 Số lượt xem: 251

Ngày 22/1/2019, tại Khách sạn Sheraton- Hà Nội, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện Ngân hàng Thế giới, đã tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Việc lấy ý kiến dự thảo lần này nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công; thay đổi cơ bản công tác lập kế hoạch và thẩm định chương trình, dự án đầu tư công, tiếp cận theo thông lệ tốt của quốc tế; đồng thời đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan trong quản lý đầu tư công; đẩy mạnh phân công, phân cấp, tăng cường trách nhiệm trong quản lý. Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, chống thất thoát, lãng phí, dàn trải trong đầu tư.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công đã có những điểm mới, làm rõ hơn những khái niệm như: nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn nhà nước ngoài ngân sách,…; đồng thời cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trình tự các dự án sử dụng vốn ngân sách của nhiều cấp, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư,…

Theo dự kiến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019.

(Gửi kèm theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công)

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3394

Đã truy cập : 43174267