Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành trực thuộc Trung ương

11/11/2019 16:04 Số lượt xem: 125

Ngày 31/10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục đích của Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung của Bộ chỉ số được cấu trúc thành 02 nhóm, đó là: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống. Trong đó, tiêu chí đánh giá gồm: Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức sống hệ sinh thái, bảo vệ khí hậu, năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường bao gồm 26 chỉ số, tiêu biểu như: Chỉ số 01: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 03: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất…có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn …

Phạm vi đánh giá: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ chất lượng môi trường, bảo vệ sức sống hệ sinh thái, bảo vệ hệ thống khí hậu, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống trong năm của các địa phương. Đối tượng áp dụng là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lộ trình thực hiện trong năm 2019 sẽ thí điểm đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số này. Từ năm 2020, áp dụng chính thức Bộ chỉ số để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/10/2019.

Chi tiết xem văn bản tại đây: 2782.pdf

Phòng Kinh tế ngành.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4305

Đã truy cập : 43696335