Báo cáo XDCB Quý I năm 2018

07/03/2018 09:57 Số lượt xem: 1490
Kính gửi các đơn vị Công văn yêu cầu báo cáo XDCB quý I năm 2017
Đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện báo cáo theo đúng biểu mẫu và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thời gian quy định.
 
 
Lưu ý: Báo cáo Quý I năm 2018 bổ sung thêm mục Báo cáo tình hình triển khai DA chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 
 
Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2662

Đã truy cập : 43097342