BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, tháng 01 năm 2019

29/01/2019 14:19 Số lượt xem: 650

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2019 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức; tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ hướng tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 nhưng kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cùng với các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng không còn là yếu tố quyết định đang là những thách thức, rào cản đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh. 

Căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; trong đó, đặc biệt chú ý đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ, kịp thời ban hành Chỉ thị số 01/CT/UBND ngày 04/01/2019 để triển khai các những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 kèm theo danh mục các đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong năm, phân công, phân nhiệm tới từng sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2019.

II. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a) Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất vụ xuân: theo kế hoạch, vụ xuân sẽ gieo cấy 33.000 ha lúa. Đến ngày 17/01/2019, đã cày ải được hơn 9.500 ha, đạt 31,7% kế hoạch và bằng 36,4% so cùng thời điểm năm trước; cung ứng 186 tấn/203 tấn giống lúa đã đăng ký; gieo được 227 ha mạ; gieo trồng được 607,5 ha rau màu vụ xuân, đạt 14% kế hoạch vụ và bằng 90,1% so cùng thời điểm năm trước, trong đó 177,5 ha hoa, cây cảnh.

b) Tình hình chăn nuôi

Tính đến ngày 15/01, toàn tỉnh có 2.430 con trâu, tăng 2,4% so cùng thời điểm năm trước; đàn bò còn 29.795 con, giảm 3,3%; Đàn lợn có 403.047 con, tăng 5,3%; đàn gia cầm có 5.385 nghìn con, tăng 2%, trong đó đàn gà 4.264 nghìn con, tăng 2,1%.

Dịch lở mồm long móng ở lợn (LMLM) có dấu hiệu lây lan nhanh; từ ngày 7/12/2018 đến ngày 17/01/2019, dịch đã xảy ra tại 81 thôn của 44 xã, phường, thị trấn làm 3.274 con lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy. Ngay sau khi xuất hiện, toàn bộ số lợn có biểu hiện mắc bệnh đã được tiêu hủy; rắc 2.385 lít hóa chất và 482 tấn vôi bột khử trùng tiêu độc môi trường toàn bộ đường làng, ngõ xóm, khu vực chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc; tiêm 49.125 liều vắc xin LMLM cho đàn gia súc; đồng thời thành lập chốt kiểm dịch ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển gia súc từ vùng dịch ra ngoài. Đến ngày 22/01, đã không phát sinh thêm ổ dịch nào trên địa bàn tỉnh.

c) Lâm nghiệp

Trong tháng, toàn tỉnh trồng được 22 nghìn cây phân tán các loại với mục đích tạo cảnh quan môi trường. Các địa phương và hộ được giao trồng trừng đang tiếp tục chăm sóc cây trồng và gieo ươm các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả để chuẩn bị phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây phân tán trong dịp đầu xuân năm 2019. Ngày 16/01, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 176 về việc tổ chức “Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi và trồng cây phân tán năm 2019” vào ngày 11/2/2019 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng).

d) Thuỷ sản

Ước tính đến cuối tháng 01, diện tích nuôi trồng thủy sản là 5.037 ha, giảm 7 ha so cùng thời điểm năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 3.096 tấn, tăng 0,1% so cùng kỳ; trong đó sản lượng lồng bè 378 tấn, tăng 2,2%.

2. Sản xuất công nghiệp

Xu hướng sản xuất công nghiệp sụt giảm tiếp tục kéo dài từ những tháng cuối năm 2018 sang tháng đầu năm 2019, một phần do tác động của Tết nguyên đán diễn ra vào thời điểm đầu tháng 2 và chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước; mặt khác, lượng tiêu thụ điện thoại trên thế giới cũng đạt thấp do người tiêu dùng đang mong chờ những sản phẩm mới sẽ được ra mắt vào cuối tháng 2/2019, nên sản xuất của khu vực FDI cũng chững lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 giảm 14% so tháng 12/2018 và giảm 1,8% so cùng kỳ.

3. Đầu tư

a) Vốn đầu tư: Năm 2019, kế hoạch phân bổ vốn là 6.910 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh chiếm 63,8%, ngân sách cấp huyện chiếm 17% và ngân sách cấp xã là 19,2%. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách do địa phương quản lý tháng 01/2019 ước 342,4 tỷ đồng, giảm 23,4%  so tháng 12/2018, tăng 23,4% so với cùng kỳ; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 252,3 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 61,4 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 55,7 tỷ đồng.

b) Hoạt động cấp phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp mới

 Tháng 01/2019, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 55,839 triệu USD. Điều chỉnh vốn cho 10 dự án với vốn điều chỉnh tăng là 8,544 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 18 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/01/2019, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.312 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 17.197,758 tỷ USD.

Cấp mới đăng ký đầu tư cho 07 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn là 1.314,8 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 11 dự án đầu tư trong nước, trong đó có 08 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn giảm 100 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 02 dự án với số vốn đầu tư là 91,4 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20/01/2019, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.284 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 151.233,8 tỷ đồng.

Cấp đăng ký thành lập mới cho 151 doanh nghiệp, với tổng vốn là 2.918,6 tỷ đồng; Cấp đăng ký thành lập mới cho 34 đơn vị trực thuộc; Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 185 doanh nghiệp và 22 đơn vị trực thuộc; Cấp thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho 204 doanh nghiệp và 14 đơn vị trực thuộc; Cấp đăng ký Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho 16 doanh nghiệp; Giải thể tự nguyện cho 32 doanh nghiệp và 17 đơn vị trực thuộc; Thực hiện thủ tục tạm ngừng cho 178 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc; Thực hiện thủ tục hoạt động trở lại cho 89 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc; Thông báo mẫu dấu cho 187 doanh nghiệp và 16 đơn vị trực thuộc. Lũy kế đến ngày 20/01/2019, có 14.368 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc còn hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 177.352,3 tỷ đồng.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước 4.755,3 tỷ đồng, tăng 3,1% so tháng 12/2018 và tăng 12,4% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.706,3 tỷ đồng, tăng 3,7% và tăng 13,9%. Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống đạt 455,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so tháng 12/2018 và tăng 7,1% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 27,1 tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 21,6%; doanh thu ăn uống đạt 428,5 tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 6,3%. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác đạt 591,9 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 7,7%.

b) Tình hình giá cả: CPI chỉ tăng 0,24% so tháng 12/2018 và tăng 4,27% so cùng kỳ.

c) Xuất, nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước 2.938,6 triệu USD, tăng 19,2% so tháng 12/2018 và tăng 4,4% so cùng kỳ. Nhập khẩu hàng hoá ước 2.659,9 triệu USD, tăng 8,3% so tháng 12/2018 và tăng 18,5% so cùng kỳ.

5. Giao thông vận tải

a) Hoạt động kinh doanh vận tải: 

Vận tải hành khách, số lượt hành khách vận chuyển ước 2.878 nghìn người, tăng 1,4% so với tháng 12/2018 và tăng 16,6% so cùng kỳ. Lượt hành khách luân chuyển ước đạt 135,4 triệu HK.km, tăng 1,5% và tăng 17,3%. Doanh thu vận tải hành khách tháng 01 năm 2019 ước đạt 156,6 tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Vận tải hàng hóa, khối lượng hàng hoá vận chuyển ước 3.485 nghìn tấn, tăng 2,7% và tăng 10,9%. Khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 167,2 nghìn tấn.km, tăng 0,3% và tăng 9,5%. Doanh thu vận chuyển hàng hoá tháng 1 ước đạt 252,3 tỷ đồng, tăng 0,5% và tăng 10,6%.

b) Trật tự an toàn giao thông: Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 4 người chết và 3 người bị thương. Xử lý 2.549 trường hợp vi phạm, nộp phạt kho bạc 1,3 tỷ đồng.

6. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1 ước 4.953,7 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 4.432,8 tỷ đồng, tăng 1,8%. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.457,2 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với tháng 12/2018; trong đó, chi đầu tư phát triển là 467,5 tỷ đồng, tăng 91,2% và chi thường xuyên đạt 779,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần...

7. Ngân hàng - Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động vốn đến cuối tháng 1 ước 101.900 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so tháng 12/2018, nhưng vẫn tăng 17,1% so cùng kỳ; trong đó, tiền gửi của các cá nhân đạt 57.700 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 8,4%; tiền gửi của các tổ chức đạt 40.200 tỷ đồng, giảm 1,7% và tăng 29,1%. Tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 1 ước 80.500 tỷ đồng, giảm 0,4% so tháng 12/2018 và tăng 17,4% so cùng kỳ; trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 60,7%, tăng 1,5% và tăng 20,3%. Nợ xấu trên địa bàn là 850 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,06% trên tổng dư nợ, trong đó chủ yếu là nợ của các doanh nghiệp (chiếm hơn 60%).

8. Một số vấn đề xã hội nổi bật

a) Hoạt động y tế:  Toàn tỉnh có 172,2 nghìn lượt người đến khám bệnh, tăng 2,4% so tháng 12/2018 và tăng 6,3% so cùng kỳ. Trong đó, có 21,1 nghìn lượt người phải nằm điều trị nội trú, tăng 2,9% và tăng 6,6%.

b) Giáo dục - đào tạo:  Các trường học đã hoàn thành xong kế hoạch học kỳ I và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019. Tổ chức thành công cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019, tham dự cuộc thi có 60 dự án của 116 học sinh các trường THCS và THPT. Nhiều dự án tập trung vào việc chế tạo công cụ hỗ trợ đời sống con người giàu tính nhân văn.

c) Văn hoá, thể dục thể thao: Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức thành công; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao thừa xuân Kỷ Hợi 2019… Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì tốt. Hoạt động thể thao thành tích cao tiếp tục được đào tạo cơ bản, đảm bảo chất lượng về chuyên môn. Bên cạnh đó, ngành Văn hoá thông tin cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, vật phẩm văn hoá mê tín dị đoan,…trong dịp Tết Nguyên đán.

d) An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Công tác phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời được đặc biệt quan tâm trong dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán. Sớm xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, lực lượng công an tỉnh và các địa phương đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp, tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống, đảm bảo cho người dân đón Tết và vui xuân an toàn.

e) Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

Tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH, nhất là đối với các khu, cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu dân cư, làng nghề, cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người, các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa bảo đảm an ninh, trật tự mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các hoạt động lễ hội đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tháng 01, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy nổ (1 vụ cháy trạm biến áp thành phố và 1 vụ cháy nhà dân tại Yên Phong) làm thiệt hại về tài sản gần 1,2 tỷ đồng và không gây thiệt hại về người.

III. Nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong tháng 02 năm 2019

1. Nhiệm vụ chung:

- Các ngành, các địa phương tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị số 01, nhất là các đề án đã được giao (chủ động triển khai xây dựng trình đúng thời gian, đảm bảo chất lượng).

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã chỉ đạo và các nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị; phương châm là không để công việc ùn tắc; khắc phục bằng được tình trạng trên nóng dưới lạnh.

- Trong tháng 02 năm 2019 là tháng Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2019; trong đó tập trung:

+ Các Sở, ban, ngành, cơ quan và chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên; các ngành, địa phương trong tỉnh không chúc Tết lãnh đạo tỉnh; không sử dụng tiền công, xe công trái quy định cho các hoạt động nhân dịp Tết, lễ hội. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ những người được phân công làm nhiệm vụ).

+ Xây dựng kế hoạch công tác, phân công lãnh đạo, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong dịp Tết, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; không để công việc trì trệ, ùn tắc.

+ Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá trước, trong và sau Tết.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách.

+ Ban Quản lý an toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc đông người, phức tạp; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết.

+ Công an tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ, tăng cường các lực lượng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn: trấn áp tội phạm; vận chuyển, buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ, giảm tai nạn giao thông… Đặc biệt lưu ý các địa bàn trọng điểm, phức tạp…

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện chế độ trực ban đầy đủ, đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019. Thực hiện tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa ở các địa phương đã được lựa chọn.

+ Thực hiện chế độ trực ban, giải quyết các thủ tục hành chính cho  người dân và doanh nghiệp đảm bảo thông suốt.

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, kịp thời báo cáo ngắn gọn tình hình trước, trong Tết Nguyên đán.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

+ Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh, Công ty Điện lực Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty TNHH môi trường đô thị Hùng Phát, Công ty CP môi trường Thuận Thành, Công ty Cổ phần môi trường và đầu tư xây dựng Bắc Hải… xây dựng kế hoạch, chủ động cung cấp đủ nước sạch, điện, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

2. Về sản xuất nông nghiệp, nông thôn

- Tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn.

- Xây dựng và tổ chức Tết trồng cây đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi, cải tạo đất, chuẩn bị gieo cấy lúa xuân, chú trọng công tác đổ ải.

3. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường

- UBND các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND các huyện triển khai thực hiện các Dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Dự án Đại học Luật, Đại học Tài nguyên và Môi trường tại thị xã Từ Sơn; Khu công nghiệp Yên Phong II-C; Khu đô thị, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

- Tiếp tục yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện tập trung xử lý các khu xử lý tập trung và dự án đường vào:

+ Chủ động quy hoạch địa điểm khu xử lí Văn Môn, các xã để xử lý rác thải sinh hoạt. 

+ Huyện Lương Tài: Đối với dự án đường vào khu xử lý rác thải tập trung, hiện đã chi trả tiền được cho 144/150 hộ dân, chi trả tiền xong trước Tết âm lịch.

+ Thị xã Từ Sơn: Tiếp tục đôn đốc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và lò đốt rác tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (do 02 lò đốt NFI05 không còn hoạt động). Đảm bảo đưa lò đốt đi vào hoạt động tháng 01/2019.

+ Huyện Tiên Du: Tiếp tục đôn đốc thực hiện các điểm xử lý cụm xã còn lại. 

4. Về công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án VSIP Bắc Ninh II chậm nhất là trong ngày 18/01/2019. Giao Ban Quản lý các KCN tham mưu UBND tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp trước ngày 26/01/2019.

+ Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty TNHH Samsung Display.

+ Đôn đốc Công ty Viglacera hoàn thiện thủ tục để khởi công khu thiết chế văn hóa của khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Yên Phong.

- Sở Xây dựng:

+ Làm việc với Bộ Xây dựng sớm có Văn bản đồng ý nội dung Đồ án quy hoạch chung KCN Yên Phong II (để hoàn thiện thủ tục, Viglacera khởi công KCN Yên Phong II-C vào dịp Về miền quan họ).

+ Làm việc với Bộ Xây dựng sớm có Báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung đô Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn 2050 (tỉnh đã có Văn bản giao các sở làm việc với các Bộ, Ngành dọc để sớm có Văn bản góp ý gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/1/2019).

 Chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm 2019. Chỉ đạo việc hoàn thành, thông xe các dự án có khả năng hoàn thành, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Dừng các hoạt động đào, cắt đường trước ngày 23 tháng Chạp; các dự án dở dang cần thu gọn nguyên vật liệu, san lấp để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Sở Xây dựng phối hợp chủ trì với Sở Công thương rà soát các chợ trên địa bàn, đề xuất phương án phát triển, chuyển đổi các chợ nhất là đối với các khu vực thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp tháng 2/2019 (Hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số chợ không hoạt động, hoạt động không hiệu quả nhất là ở khu vực đô thị. Trong khi xu hướng phát triển là tăng các siêu thị, trung tâm thương mại).

  5. Văn hóa, xã hội

- Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất cơ chế, giải pháp đảm bảo vệ sinh học đường (hiện nay vẫn còn tình trạng nhà vệ sinh chưa đảm bảo yêu cầu nên cần thiết phải có biện pháp đầu tư cơ sở vật chất, sử dụng lao động vệ sinh theo hình thức nào cho hiệu quả...), báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh trước ngày 15/2/2019.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, đảm bảo môi trường giáo dục, thực hiện nghiêm túc các quy định về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến chương trình tiêm chủng mở rộng Combe Five.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đề xuất dựng các biển quảng cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực quốc lộ 1, 18 (tình trạng: trên đường 18 trên đường đến KCN Yên Phong chỉ thấy biển quảng cáo KCN Bắc Giang…), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, tổ chức tốt các chương trình, hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp Tết. Chỉ đạo Nhà hát dân ca Quan họ xây dựng và thực hiện kế hoạch biểu diễn tại một số địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn. Hoàn thiện kịch bản và tổ chức tốt Festival 2019 và kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý lễ hội; thực hiện nghiêm túc qui định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quản lý tốt việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ theo quy định.

- UBND thành phố Bắc Ninh, các huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền cho người tập thể dục buổi sáng không đi dưới lòng đường, đi ngược chiều…; đồng thời chỉ đạo cơ quan công an nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm để không xảy ra tai nạn giao thông.

6. Nội chính

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan dọn dẹp toàn bộ các tờ dán quảng cáo liên quan đến tín dụng đen và các vấn đề tiêu cực khác, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20 hàng tháng.

- Trung tâm Hành chính công tham mưu đề xuất thành lập bộ phận hỗ trợ, tư vấn về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (hoạt động như mô hình tổng đài của ngành viễn thông), báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp tháng 3/2019.

- Sở Nội vụ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi công chức năm 2019.

- Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra giải quyết đơn thư, các vụ việc tồn đọng do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Thanh tra làm trưởng đoàn. UBND tỉnh sẽ phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết: công tác tuyển quân; tình hình sản xuất nông nghiệp, kế hoạch trồng cây; chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo; vệ sinh môi trường; chỉnh trang đô thị; các hoạt động văn hóa, lế hội…

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 1 năm 2019; một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 2 năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo. /.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3233

Đã truy cập : 43174244