BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

08/10/2018 07:36 Số lượt xem: 414

I. Tình hình kinh tế - xã hội

1. Tăng trưởng kinh tế

Ước tổng sản phẩm GRDP 40.745,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2017; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng (CN-XD) đạt mức tăng cao nhất 11,5%,  khu vực dịch vụ tăng 8,1% và khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,8%. Tính chung , sau 9 tháng GRDP ước đạt 119.283,5 tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước cao hơn so với kịch bản tăng trưởng (10,2%-13,3%).

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ

2.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Nông nghiệp:

Tích cực thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi mô hình sản xuất liên kết ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả theo hướng bền vững, đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung có diện tích trên 5ha. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 35.605,4 ha, giảm 3,2% so cùng vụ năm trước; trong đó lúa mùa là 32.734,2, giảm 4,4%; năng suất lúa mùa năm nay ước đạt 56,2 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so vụ mùa năm trước; sản lượng thóc ước đạt 183,9 nghìn tấn, giảm 6,2 nghìn tấn.

Chăn nuôi có nhiều thuận lợi, chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại, gia trại tiếp tục được mở rộng và phát triển, trong đó nhiều cơ sở đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng CNC trong các công đoạn. Tính chung 9 tháng, sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng đạt 69.375 tấn, tăng 1,8% so cùng kỳ năm trước.

Chủ động phòng, chống các dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, trong 9 tháng tổ chức 2 đợt tiêm phòng đại trà và hàng tháng, kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng được gần 39.000 liều vắc-xin cho đàn trâu bò; gần 2 triệu liều vắc-xin cho đàn lợn và hơn 34 triệu liều vắc-xin các loại cho đàn gia cầm. Bên cạnh đó, đã đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường. Tính đến ngày 10/9, đã có 449/730 thôn, khu phố và 81/126 xã, phường, thị trấn triển khai, huy động hơn 16.000 người tham gia vệ sinh, thu gom hàng trăm tấn rác thải đốt, ủ và chôn ủ; tiến hành phun 2.412 lít hóa chất, rắc 315 tấn vôi bột, khử trùng hơn 6 triệu m2 chuồng trại, đường làng ngõ xóm, nơi họp chợ, các ổ dịch cũ, điểm buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm…

b) Lâm nghiệp:

Trong 9 tháng, chương trình đầu tư trồng rừng nâng cấp và cải tạo rừng gắn với tu bổ di tích lịch sử văn hoá tiếp tục được thực hiện, phong trào trồng cây phân tán trong nhân dân được duy trì và phát triển. Kết quả, toàn tỉnh trồng được 3,5 ha rừng, chăm sóc 58,4 ha rừng, bằng 89,9% so cùng kỳ; đã tổ chức giao khoán bảo vệ 455,7 ha rừng, bằng 86,8% so cùng kỳ; trồng 200 nghìn cây phân tán, đạt 86,9% KH năm và bằng 79,4% so cùng kỳ. Khai thác được 3.650 m3 gỗ, giảm 6,8% so cùng kỳ năm trước và 4.530 ste Củi, giảm 4,6%.

c) Thủy sản:

Trong 9 tháng, nuôi trồng thủy sản ở các địa phương ổn định theo hướng giữ vững diện tích, quản lý tốt môi trường, dịch bệnh vùng nuôi, đẩy mạnh nuôi cá thâm và bán thâm canh, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; kiểm soát các yếu tố đầu vào như con giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học. Đến nay, toàn tỉnh có 1.823 lồng, với thể tích 209,6 nghìn m3; so cùng thời điểm năm trước, tăng 208 lồng và tăng 23,9 nghìn m3 thể tích. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước 9 tháng ước đạt 28.080 tấn, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 27.150 tấn, tăng 0,7%; sản xuất cá giống đạt 805 triệu con, giảm  4,5%.

Tính chung 9 tháng, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (giá so sánh 2010) đạt 6.613,1 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu trà ổn định, cơ cấu giống chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao và diện tích lúa gieo thẳng, năng suất lúa mùa ước đạt 56,2 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so vụ mùa năm trước.

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung tiến độ 15 xã và 2 huyện về đích năm 2018. Đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 73/97, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,51 tiêu chí/xã, tăng 1,23 tiêu chí/xã so cùng kỳ, tăng 0,26 tiêu chí/xã so cuối năm 2017.

2.2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 9, chỉ số IIP giảm 6,2% so tháng trước và giảm 3,2% so cùng tháng năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 15,8% so với cùng kỳ.

b) Về giá trị sản xuất: Từ tháng 7, do công ty Samsung có thêm sản phẩm mới và mở rộng được thị trường, nên sản xuất công nghiệp quý III đạt mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất quý III (giá so sánh 2010) ước đạt 320.541 tỷ đồng, tăng 39,7% so với quý trước và tăng 14,9% so với quý III/2017. Tính chung 9 tháng, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số, giá trị sản xuất ước đạt 814.332 tỷ đồng, tăng 17,1% so cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số sử dụng lao động: Tính chung 9 tháng, chỉ số sử dụng lao động của ngành công nghiệp vẫn tăng 3,2% so cùng kỳ; trong đó các doanh nghiệp FDI tăng 3,5%, doanh nghiệp nhà nước tăng 4,8% và doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,8%.

2.3. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng

Công tác quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước được tăng cường; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; rà soát, sửa đổi quy định phân công phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh tiến độ thi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn cho sự phát triển. Tính chung 9 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 48.170,6 tỷ đồng, bằng 56,6% so cùng kỳ năm 2017; trong đó, vốn nhà nước đạt 3.310,7 tỷ đồng, tăng 6,7%; khu vực ngoài nhà nước đạt 17.327,4 tỷ đồng, tăng 4,8% và khu vực FDI đạt 27.532,5 tỷ đồng, bằng 42%.

Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị được tăng cường, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh; tích cực thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch chung đô thị lõi, quy hoạch phân khu; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị; đẩy mạnh thực hiện các bước lập đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022; khánh thành đưa vào khai thác sử dụng Cung Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh và tổ chức thành công triển lãm “Quy hoạch – Kiến trúc”. Tăng cường quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, bền vững.

2.4. Hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

Tích cực thực hiện thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững các khu cụm công nghiệp; phê duyệt Đề án Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi sự kinh doanh. Tổ chức thành công 3 buổi gặp mặt, đối thoại và Chủ tịch UBND tỉnh cam kết mạnh mẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Đầu tư trong nước: từ 01/01/2018 đến 20/9/2018, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 93 dự án, tổng vốn đăng ký là 18.629 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 71 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 26 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng 4.611 tỷ VNĐ. Lũy kế đến ngày 20/9/2018, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.261 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 143.148 tỷ VNĐ.

Đầu tư nước ngoài: từ 01/01/2018 đến 20/9/2018, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 148 dự án với tổng vốn đăng ký 376 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 94 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 652 triệu USD; thu hồi 17 dự án với tổng vốn đầu tư là 153 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/9/2018, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.275 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt khoảng 16,911tỷ USD.

Phát triển doanh nghiệp: Từ đầu năm đến 20/9/2018, số doanh nghiệp thành lập mới là 1.524 doanh nghiệp; 484 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; tổng số vốn đăng ký là 12.063 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20/9/2018trên địa bàn tỉnh có 11.474 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn là 168.299 tỷ VNĐ

2.5. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý III ước đạt 11.897,2 tỷ đồng, tăng 2,1% so quý trước và tăng 10,1% so quý III/2017 và sau 9 tháng đạt 35.570,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ năm trước.

b) Hoạt động ngoại thương

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn quý III ước đạt 10.805 triệu USD, tăng 46,5% so với quý trước và tăng 42% so với quý III/2017. Sau 9 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27.044 triệu USD, tăng 38,4% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá quý III ước đạt 8.309,4 triệu USD, tăng 59% so với quý trước và tăng 29,6% so với quý III/2017. Sau 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 19.368,6 triệu USD, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2017.

2.6. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: Khối lượng vận chuyển 9 tháng đầu năm ước đạt 16 triệu lượt HK, tăng 16% so cùng kỳ năm 2017; luân chuyển đạt 766 triệu HK.km, tăng 17%.

Vận chuyển hàng hoá, khối lượng vận chuyển 9 tháng đầu năm ước đạt 27.829 nghìn tấn, tăng 6,2%; luân chuyển đạt 1.375,6 triệu tấn.km, tăng 6,2% so cùng kỳ.

Doanh thu vận tải, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt 4.865 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu vận tải hành khách đạt 1.036 tỷ đồng, tăng 18,6%; doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 1.804,5 tỷ đồng, chiếm 37% và tăng 13,7% so cùng kỳ.

2.7. Tài chính

Tích cực thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tăng thu, đôn đốc kịp thời, không để đọng và phát sinh nợ mới, thực hiện tốt việc chống thất thu thuế, tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng đã góp phần tích cực trong thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước 21.283,9 tỷ đồng, đạt 89,2% dự toán năm và tăng 23,7% so cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 16.635 tỷ đồng, đạt 92,6% dự toán năm, tăng 27,6%; thu thuế xuất, nhập khẩu 4.649 tỷ đồng, đạt 79% dự toán và tăng 12%; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6.257 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán, tăng 12,4%. Tổng chi ngân sách địa phương 10.672 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm, tăng 26%; trong đó, chi đầu tư phát triển 5.719 tỷ đồng, đạt 131% dự toán, tăng 45% so với cùng kỳ.

2.8. Ngân hàng - Tín dụng

Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phát triển ổn định, an toàn, đảm bảo tốt khả năng thanh khoản. Nhiều biện pháp, sản phẩm linh hoạt với lãi suất hấp dẫn được thực hiện tốt tạo sự tin tưởng cho cá nhân và tổ chức góp phần đẩy mạnh việc cung ứng vốn cho nền kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 93.500 tỷ đồng, tăng 18.1% so cùng thời điểm năm trước và tăng 3,5% so thời điểm cuối năm 2017; dư nợ cho vay là 76.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so cùng thời điểm năm trước và tăng 10,7% so thời điểm cuối năm 2017; nợ xấu là 680 tỷ đồng, chiếm 0,89%/tổng dự nợ, tăng 3,8% so cùng tháng năm trước và tăng 18,6% so với cuối năm 2017.

2.9. Bảo hiểm

Đến cuối tháng 9, đã có 1.218,3 nghìn người tham gia đóng BH các loại, chiếm 96,7% dân số toàn tỉnh; so với cuối năm 2017, tăng 4,7% về số người tham gia và tăng 9,4% tỷ trọng so với dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại đạt 5.751 tỷ đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ; trong đó thu từ BHYT là 1.165 tỷ đồng, tăng 12,7%; thu BHXH bắt buộc là 3.667 tỷ đồng, tăng 12,2%. Trong 9 tháng, đã chi trả tiền bảo hiểm các loại với tổng số tiền 3.291 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ năm trước; trong đó sử dụng từ quỹ BHXH là 2.307 tỷ đồng, tăng 12,3%.

3. Các lĩnh vực Văn hóa xã hội

3.1. Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục: Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường cơ sở vật chất dạy và học, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; triển khai có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trường THPT chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS trọng điểm; đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh thực hiện chương trình xóa phòng học cấp 4 và đầu tư để phát triển trường, lớp ở các KCN tập trung. Khai giảng năm học mới, toàn tỉnh có 487 trường mầm non và phổ thông các cấp, với 8.859 phòng học và có 11.266 lớp học, 333.363 học sinh và 17.330 giáo viên.

Đào tạo: Công tác đào tạo nghề từng bước được nâng cao về chất lượng, các cơ sở đào tạo đã gắn khung lý thuyết với thực hành tại các doanh nghiệp, nhất là các ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác, nhằm nâng cao tay nghề cho sinh viên, thực hiện việc tổ chức liên kết và nhận được hỗ trợ từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để cải tiến chất lượng đào tạo.

3.2. Hoạt động y tế

Tiếp tục chủ động tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng nhiều kỹ thuật y học hiện đại vào khám chữa bệnh, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã lập xong hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe của dân cư tại các trạm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả hơn đồng thời, triển khai lấy và xét nghiệm nhóm máu cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các trường mầm non sau khai giảng năm học mới để cập nhập hồ sơ y tế gia đình. Trong 9 tháng, đã khám bệnh cho 1.437,1 nghìn lượt người, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có 171,2 nghìn người điều trị nội trú, tăng 9,2% so cùng kỳ.

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được thường xuyên kiểm tra chặt chẽ và tập trung giám sát các cơ sở, doanh nghiệp chế biến suất ăn công nghiệp, trong các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và tự triển khai bếp ăn. Trong 9 tháng không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

3.3. Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao sôi nổi, phong phú, ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân; tổ chức thành công nhiều các hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt hoạt động lễ hội được quản lý, tổ chức chặt chẽ góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa Kinh Bắc; tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản, di tích văn hóa, lịch sử; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh; từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Phát triển thể thao thành tích cao và các phong trào thể thao quần chúng; đẩy mạnh hoạt động hiệu quả Trung tâm đào tạo và huấn luyện, tập huấn Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc (xuất quân thi đấu giải hạng A toàn quốc; giành ngôi vô địch tại giải Bóng chuyền nữ Kinh Bắc cúp- IMP 2018; Bóng chuyền U19 Châu Á-Cúp LienVietPostbank năm 2018); giải cử tạ thanh thiếu niên vô địch châu Á 2018 tại Uzbekistan. Phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch tạo sự lan tỏa rộng rãi cho du khách.

3.4. An sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo và cộng đồng DN cùng chia sẻ, hỗ trợ. Trong các dịp Lễ, Tết, ngày kỷ niệm trọng đại, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà các hộ nghèo, đối tượng chính sách ở trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 4 tỷ đồng; thăm và tặng quà các đối tượng người có công, hộ nghèo, người cao tuổi ở 8 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có đối tượng đang nuôi dưỡng, chăm sóc với tổng kinh phí 44,1 tỷ đồng; tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng; tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi với kinh phí 0,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ 625 hộ chính sách, hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở với kinh phí trên 20 tỷ đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã tặng 115 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 89 triệu đồng.

4. Công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông

Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, chú trọng phổ biến, hướng dẫn các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Cùng với việc tích cực tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, tập trung ở những tuyến đường, nút giao thông trọng điểm. Đến nay, các nút cầu vượt QL1A, QL18 và vòng xuyến trong các đô thị đã từng bước được nâng cấp mở rộng đồng bộ hơn, nên tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm cơ bản được khắc phục. Trong 9 tháng, trên các tuyến đường bộ đã xảy ra 73 vụ TNGT, làm chết 56 người, bị thương 20 người; so cùng kỳ năm trước, tăng 2 vụ, giảm 7 người chết và giảm 14 người bị thương.

5. An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; Tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; liên tục mở các đợt cao điểm giám sát, quản lý, tấn công và trấn áp tội phạm. Tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/9/2018, toàn tỉnh đã xảy ra 447 vụ phạm pháp hình sự, giảm 52 vụ so cùng thời điểm năm trước; phát hiện và bắt giữ 1.122 vụ buôn bán ma túy với 1.068 đối tượng, thu 19.727 gam heroin, ma túy dạng bột và gần 4.000 viên ma túy tổng hợp; so cùng kỳ năm trước, tuy giảm 9 vụ, nhưng tăng 64 đối tượng và tăng 1.988 gam ma tuý.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện những tháng cuối năm 2018

Trên cơ sở kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm, dự báo được tình hình trong những tháng còn lại của năm, để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục được đẩy mạnh phát triển nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển; tiếp tục thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tập trung thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, các Thông báo kết luận số của Văn phòng Chính phủ; các nội dung kỳ họp Quốc hội khóa XIV; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực...

2. Tập trung chăm sóc, thu hoạch vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông xuân; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi; tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gia tăng giá trị và phát triển bền vững; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã  một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ, trình, công nhận 15 xã và 2 huyện Quế Võ, Gia Bình đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Tích cực triển khai thực hiện xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, nâng tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm; đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng ”Khu công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh”; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhỏ và vừa trong nước, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích phát triển sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ứng dụng công nghệ mới.

4. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, Đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển dịch vụ trong các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kết hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công các cấp. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ tạo phong trào khởi nghiệp, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp...

6. Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật; Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ đúng quy định; tăng cường các giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế phát sinh mới. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, quản lý tài sản công theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của ngân hàng nhà nước.

7. Nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, trật tự, văn minh đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm nạn khai thác cát, sỏi trái phép. Tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh; nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư theo hướng phát triển bền vững, hiện đại, đồng bộ, liên kết. Hoàn thành đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022 trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị.

8. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, giáo

 dục và đào tạo, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp.

10. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định, chỉ đạo mới của Trung ương.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3288

Đã truy cập : 43174267