Báo cáo kết quả hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bắc Ninh (Từ 01-31/01/2018)

06/02/2018 10:21 Số lượt xem: 2018

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Giám đốc sở KH&ĐT, tháng 1 đầu năm 2018, Trung tâm Thông tin Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư đã tập trung thực hiện các nội dung giải pháp, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Tại Địa điểm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp của Sở:

Tư vấn, hướng dẫn thủ tục pháp lý miễn phí cho Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài: khoảng 95 lượt doanh nghiệp

Nộp hồ sơ qua mạng hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới (thông báo đăng ký thuế, thông báo mẫu dấu): 18 doanh nghiệp

Lập hồ sơ: 21 hồ sơ.

Lập hồ sơ giải thể, tạm ngưng miễn phí: 18 doanh nghiệp.

2. Kế hoạch triển khai đến cuối năm 2017:

Tiếp tục Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư. Ngoài ra, phòng còn cung cấp các dịch vụ với chi phí và thời gian tiết kiệm nhất như: thành lập mới, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký đầu tư trong và ngoài nước.

Tiếp tục phối hợp với công ty cổ phần Misa cung cấp miễn phí phầm mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập đến hết năm 2018.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2786

Đã truy cập : 43097320