Báo cáo công tác thanh tra tháng 4

22/05/2018 08:48 Số lượt xem: 448

Thực hiện Quyết định số 478/QĐ-KHĐT ngày 15/12/2017 của Giám đốc sở Ke hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiếm tra năm 2018. Trong tháng 4/2018, Thanh tra Sở thực hiện các công tác sau:

Tiến hành 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-KHĐT ngày 20/3/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; đấu thầu; giám sát đánh giá đầu tư; thực hiện dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn thị xã Từ Sơn, từ ngày 27/3/2018 và kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị ngày 11/5/2018.

Tham mưu Giám đốc Sở báo cáo rà soát các vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền theo văn bản số 61/TTr.NV4 ngày 01/02/2018 của Thanh tra tỉnh; thực hiện báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thực hiện theo Công văn số 54/TTr-NV4 ngày 31/01/2018 của Thanh tra tỉnh. Và các hoạt động khác của cơ quan, đoàn thế tại Sở.
Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2229

Đã truy cập : 43132506