BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:

30/06/2017 08:12 Số lượt xem: 4717

    Đăng ký doanh nghiệp trong nước:

    Lập hồ sơ thành lập mới, thay đổi điều chỉnh Doanh Nghiệp: 1.100.000 đồng

    (Bao gồm công ty CP, công ty TNHH 1 TV, công ty TNHH 2 TV trở lên)

    Hồ sơ Doanh nghiệp tư nhân; Hồ sơ Giải thể, tạm ngừng: Miễn phí

    Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài:

    Lập hồ sơ, dự án thành lập mới: 10.000.000 đồng; Hồ sơ thay đổi: 5.000.000 đồng

    (Bao gồm Hồ sơ đăng ký đầu tư và Hồ sơ đăng ký DN)

    Lập hồ sơ Đăng ký Đầu tư doanh nghiệp trong nước, nước ngoài

    Thành lập mới: 10.000.000 đồng; Hồ sơ thay đổi: 5.000.000 đồng

  

    Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu: Giá dịch vụ trên cơ sở quy định của Pháp luật chuyên ngành và thương thảo của hai bên;

    Chi phí khắc dấu:

    Dấu công ty (dấu tròn): 500.000 đồng/dấu; Dấu chức danh: 150.000 đồng/dấu

    Dấu Mã số thuế: 250.000 đồng/con dấu

    Đăng ký mẫu dấu lên Hệ thống ĐKKD quốc gia: Miễn phí

     

Tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bắc Ninh; Nhà B, Số 6 Lý Thái Tổ,

Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

 

    Điện thoại tư vấn:

    Giám đốc: 0988.672171; Phó giám đốc: 0222.3605.818, 0222.3608.257

    Đăng ký Doanh nghiệp, đầu tư: 0222. 3875.595; Hotline: 0917.792.579

    Tư vấn xây dựng: 0222.3874.028; 0222.3605.819

    Tư vấn đấu thầu: 0222.3608.280; Sản xuất con dấu: 0222.3854.469

    Website: skhdt.bacninh.gov.vn; Email: bacninhipc@gmail.com

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8168

Đã truy cập : 45309527