BAN CHỈ ĐẠO LẬP QUY HOẠCH TỈNH BẮC NINH, THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

29/01/2019 10:30 Số lượt xem: 357

Sáng ngày 28/01/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tổ chức họp phiên họp thứ nhất để triển khai nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp; (Ảnh: Dương Hoàn - BBN)

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực quy hoạch thuộc các Sở, ban, ngành, địa phương; Vụ quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe đại diện Vụ quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện quy trình lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu:

+ Các sở, ngành, địa phương trước mắt thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch hiện có, chủ động phân tích, dự báo tình hình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, theo dõi trong giai đoạn mới.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan lập quy hoạch, thường trực Ban chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm các địa phương (Đồng Nai, Bến Tre) đang thực hiện lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị các bước để kịp thời triển khai thực hiện quy trình lập quy hoạch tỉnh ngay sau khi có Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện; xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo để đảm bảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm 2020./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3415

Đã truy cập : 43174313