Hội nghị thẩm tra các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII

29/11/2018 08:21 Số lượt xem: 294

         Chiều ngày 27/11/2018, thực hiện Chương trình công tác và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp dự kiến được tổ chức từ ngày 04 – 06/12/2018). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đại điện các Sở, ngành có tờ trình, báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp thứ mười.

       Theo chương trình làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2018, kế hoạch phát triển năm 2019; Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Hội nghị thảo luận sôi nổi, phân tích, đánh giá bối cảnh, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đi sâu phân tích các nội dung liên quan đến phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng trưởng tín dụng, huy động nguồn vốn, đầu tư toàn xã hội, đầu tư công, nhất là đầu tư các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, các công trình hạ tầng đáp ứng các tiêu chí khi xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các tiêu chí quận, thị xã, các công trình thiết chế văn hóa, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội… và các kết quả nổi bật của năm 2018, theo đó, năm 2018 là năm tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng – quân sự địa phương, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Đối với kế hoạch năm 2019, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành cần phải tập trung, tiếp tục hành động quyết liệt; ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; thực hiện đồng bộ các giải pháp có tính đột phá cao, nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 gắn với xây dựng thành phố thông minh và mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3335

Đã truy cập : 43174287