Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

11/09/2019 13:59 Số lượt xem: 205

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BBN

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Hội nghị, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 09 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong cả nước, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Diện mạo nông thôn ở tất cả các địa phương đã trở lên khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; nhiều hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư tu tạo, nâng cấp, xây dựng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được phát triển. Số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đạt kết quả cao về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Từ bình quân chỉ đạt 8,84 tiêu chí/xã năm 2010, đến nay đã đạt 18,85 tiêu chí/xã (tăng 10 tiêu chí/xã và vượt 0,85 tiêu chí so với kế hoạch năm 2020).

Hình: Số tiêu chí bình quân/xã (tiêu chí)

Toàn tỉnh có 89/97 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số xã, (vùng ĐBSH là 83,59% và cả nước là 50,26% tổng số xã).


Hình: Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (%)

Tỉnh Bắc Ninh đã có 04 đơn vị cấp huyện (các huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; thành phố Bắc Ninh có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I (vùng Đồng bằng sông Hồng có 35 đơn vị cấp huyện; cả nước có 84 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Dự kiến đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 8/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều có kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hồ Gươm (Lương Tài). Ảnh: BBN

Trên cơ sở tổng kết các kết quả đã đạt được, với quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao; nông thôn có một diện mạo văn minh, văn hóa, phát triển theo hướng đô thị; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Bắc Ninh đặt ra mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, tạo tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; phấn đấu đến năm 2025: có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vùng Đồng bằng sông Hồng là 40%) và khoảng 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vùng Đồng bằng sông Hồng là 10%); chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện Chương trình; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp xã thực hiện Chương trình, quy định phân cấp thực hiện và quy trình lập kế hoạch; áp dụng cơ chế đặc thù, quy chế huy động vốn hợp pháp từ cộng đồng, quản lý, điều hành Chương trình…

Nhân dịp này, 6 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 32 tập thể, 39 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành trao thưởng các cá nhân có thành tích trong chương trình xây dựng NTM. Ảnh: BBN

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4749

Đã truy cập : 43696307