Bắc Ninh – Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực FDI

24/02/2020 15:08 Số lượt xem: 443

Kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, phấn đấu trở thành thành phố Trung ương, theo hướng đô thị thông minh, nhiều năm qua tỉnh đã chủ động đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế để thu hút đầu tư nước ngoài.

Với vị trí địa kinh tế thuận lợi, môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bắc Ninh liên tục tăng. Năm 2019, toàn tỉnh cấp mới 245 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 857,87 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 161 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 656,987 triệu USD. Lũy kế đến hết tháng 12/2019, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.496 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt 18.634 triệu USD.

Khu vực kinh tế có vốn  đầu tư nước ngoài đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể năm 2019: Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực FDI đạt 991,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,3% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Đóng góp cho ngân sách 14.400 tỷ đồng chiếm 48,14% tổng thu ngân sách Nhà nước (trong đó thu nội địa 8.900 tỷ đồng, chiếm 29,75% tổng thu ngân sách). Xuất khẩu 34.932 triệu USD chiếm 99,6% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh.Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước 37.456 tỷ đồng, chiếm 53,45% tổng vốn đầu tư phát triển.

Những năm tới, để tiếp tục thu hút, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực FDI, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; Duy trì tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn, chấp hành tốt quy định của pháp luật, giải quyết việc làm và có chính sách tốt cho người lao động,…trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt việc thu hút đầu tư đảm bảo các tiêu chí “2 ít 3 cao” sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ”. Tăng cường xúc tiến đầu tư đối với các nhà đầu tư mới, nhất là các đối tác Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đô thị sinh thái, thành phố thông minh, khu vui chơi giải trí, mua sắm tập trung; chế tạo linh kiện, lắp ráp ô tô, máy bay...từng bước giảm dần sự lệ thuộc vào một số nhóm ngành, doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN, cụm công nghiệp; tăng tính ổn định của việc cung cấp điện, nước, viễn thông, hạ tầng giao thôngđể tạo điều kiện thu hút các dự án lớn, có sức lan toả phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại tỉnh nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế về cơ hội đầu tư, các giá trị văn hoá - du lịch của tỉnh nhằm củng cố quan hệ với các đối tác đầu tư chiến lược (Hàn Quốc, Nhật Bản), mở rộng các đối tác đầu tư thuộc khu vực Đông Âu, Mỹ La tinh và Châu Phi…. Tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp trong xu thế phát triển công nghệ 4.0. Khuyến khích liên kết giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4357

Đã truy cập : 43696305