Bắc Ninh thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

13/08/2019 09:36 Số lượt xem: 211

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ban Chỉ đạo do Đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo quy định; Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ công tác để giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Nhiệm vụ của các Thành viên do Trưởng Ban phân công.

(Chi tiết theo Quyết định số 441/-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh)

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4064

Đã truy cập : 43696369